Til innhold
Prosjekter

Prosjekt om universell utforming av offentlige tjenester

Kontakt

Postadresse

Enhet for mangfold og integrering, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Hva

Prosjektet består av en undersøkelse som skal vurdere universell utforming av utvalgte tjenester i Oslo kommune. Hovedvekten av undersøkelsen vil basere seg på brukertesting, hvor brukere med ulike behov besøker tjenestestedene for å vurdere hvordan tjenestene fungerer i praksis. Prosjektet vil ende opp i en sluttrapport som lanseres 3. desember 2017.

Hvor

Utvalgte tjenestesteder i Oslo kommune.

Hvorfor

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan tjenestene fungerer for brukere med ulike behov i dag, hvordan de kan utbedres, samt få frem gode eksempler på godt utformede tjenester.

Hvem

Enhet for mangfold og integrering, i samarbeid med Mangfold i Arbeidslivet.

Prosjektet gjennomføres med innspill fra en bredt sammensatt faggruppe, med representanter fra blant annet Norges Handikapforbund Ungdom, den flerkulturelle avisen Utrop, Uloba, Game Developers Norway, Nettverket OXLO-Ung, Skeiv Verden, Abloom filmfestival, og ulike virksomheter i Oslo kommune.

Når

Januar 2017 – Februar 2018

Kontaktperson

Margrethe Siem

Mobilnummer: 917 29 637

E-post: