Til innhold

Prosjekt hverdagsrehabilitering

Hva

Denne siden omhandler implementering av Hverdagsrehabilitering i Oslo kommune. Her finner du informasjon dersom du ønsker å søke om tjenesten.

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Hvor

Helseetaten har fått i oppdrag av Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester om å utvikle en modell for hverdagsrehabilitering i Oslo som kan bidra til at flere kan bo hjemme og mestre sin hverdag lenger. I løpet av høsten 2016 vil alle bydeler i Oslo ha etablert hverdagsrehabilitering som tjeneste.

Hvorfor

For å imøtekomme morgendagens krav til helsetjenester er det nødvendig å ta i bruk nye arbeidsmåter. Hverdagsrehabilitering er en slik ny arbeidsmåte. Målet med hverdagsrehabilitering er at du vil mestre daglige gjøremål og det du opplever som viktig i ditt liv. Et annet viktig mål er å forhindre at du får et varig helse- og omsorgsbehov.

Hvem

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste for voksne (18+) som bor i eget hjem. Alle som søker om helse- og omsorgstjenester blir vurdert om de kan ha nytte av hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge utfordringer i hverdagen, dine ressurser, ditt nettverk og din motivasjon. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsbegrenset opptreningsperiode.

Når

Prosjektet har i 2016 fokus på etablering av hverdagsrehabilitering i bydelene.

Kontaktperson

Spesialkonsulent

Siri Homelien

Mobilnummer: 909 70 918

E-post: