Til innhold

OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle

Kontakt

Kontaktperson

Enhetsleder Rowena B. Teodocio

Telefon

23 42 27 30

E-post

Postadresse

Enhet for mangfold og integrering, Markveien 57, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Besøksadresse

Markveien 57, 0550 OSLO

Hva

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle, og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-uka

OXLO-uka arrangeres i uke 38 hvert år. Formålet er å sette ekstra fokus på OXLO-arbeidet. Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre oppfordres til å arrangere aktiviteter og tiltak som synliggjør at mangfold er en berikelse, og at vi ikke tolererer diskriminering og rasisme, men jobber for like muligheter for alle. 

Les mer om OXLO-uka 2018.

OXLO-prisen

OXLO-prisen på kr 50 000 utdeles årlig til en organisasjon, enkeltperson eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.

Les mer om OXLO-prisen her.

Hvorfor

Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, hvor alle skal ha samme muligheter.

OXLO er forankret i verdidokumentet Oslo – en by for alle, som ble vedtatt av bystyret i 2001 som del av "Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse". Verdidokumentet sier blant annet at mangfold er en styrke og berikelse for byen, at alle byens innbyggere har lik verdi, og de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar uavhengig av bakgrunn. 

I september 2012 la byråden for kultur og næring frem saken "Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large" (Byrådens sak 152/12). Saken omfatter en gjennomgang av status og mål for kommunens mangfolds- og integreringsarbeid og forslag til tiltak. I mai 2013 ble saken behandlet av Oslo bystyre. Bystyrets vedtok blant annet at det skal jobbes for at OXLO gjøres bedre kjent for byens befolkning. Videre skal prinsippene i det europeiske charteret for integrerende byer skal legges til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo.

Hvem

OXLO tilhører hele Oslo kommune. Enhet for mangfold og integrering (EMI) har en særskilt pådriver- og informasjonsrolle i OXLO-arbeidet, men alle kommunale virksomheter kan, og oppfordres til, å "sette OXLO-stempel" på sitt mangfolds- og integreringsarbeid.

Kontaktpersoner

Enhet for mangfold og integrering

Enhetsleder

Rowena B. Teodocio

Mobilnummer: 971 41 503

Telefon: 23 42 27 30

E-post:

OXLO-koordinator

Channeh Maram Joof

Mobilnummer: 481 35 070

Telefon: 23 42 27 30

E-post: