Til innhold
Prosjekter

Oslo Origo – Oslos digitale transformasjon

Oslo Origo – Oslos digitale transformasjon

Hva er Oslo Origo?

Oslo kommune må gjennom en radikal digital transformasjon for å speile den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet. Vi skal bort fra dagens tungrodde søknads- og saksbehandlingsrutiner og det skal ikke være nødvendig å oppgi den samme informasjonen flere ganger. Kommunen skal være smart og bruke teknologi for å jobbe mer samlet og tilby innbyggerne enklere og bedre kommunale tjenester. Prosjektet Oslo Origo ble opprettet i 2017 og skal være driveren i kommunens digitaliseringsarbeid. Styringsgruppen til Oslo Origo ledes av byrådsleder Raymond Johansen.

Historien om Tim

Historien om Tim er en fremtidsvisjon som viser hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Verken Tim eller familien hans trenger å bry seg med hvordan det offentlige er organisert. De forholder seg til én samlet kommune og mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, enten det er i barnehagen, på skolen, når de skal bygge på huset eller når de blir gamle og trenger litt hjelp i hjemmet. Kommunen er hele tiden i forkant og foreslår løsninger før problemene oppstår. Målet til Oslo kommune er å realisere historien om Tim.

Hva gjør Oslo Origo?

Det har blitt jobbet med digitalisering i Oslo kommune i mange år, men arbeidet har vært fragmentert. Oslo Origo skal sørge for at det satses mer samlet og fokusert på en helhetlig digital transformasjon av hele kommunen. For å få til det, må det jobbes med både systemene og menneskene, og Oslo Orgio er organisert i to parallelle løp: Origo Digi og Origo Folk. 

Origo Digi skal knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for alle kommunens etater og virksomheter. Origo Digi skal også legge til rette for mer eksperimentelle måter å jobbe frem nye kommunale tjenester på, i tett dialog med de innbyggerne som skal benytte tjenestene. Som et ledd i dette opprettes Origo Labs som skal være en møteplass for utvikling, testing og brukerinvolvering. 

Origo Folk skal jobbe med kulturendring og sørge for at kommunens ansatte begynner å tenke mer digitalt og mer helhetlig. Dersom man skal få til endringer i en stor organisasjon, er det helt nødvendig å starte på toppen, derfor fokuseres det i første omgang på å bygge digitalkompetanse hos kommunens toppledere. Origo Folk skal også danne nettverk og møteplasser der kunnskap og erfaringer kan deles på tvers av kommunens virksomheter.

Se historien om Tim

Kontaktpersoner

Byrådsavdeling for finans

Prosjektleder for Origo Digi

Tine Reuterdahl

E-post: