Til innhold

OSLO:ORIGO – Oslos digitale transformasjon

OSLO:ORIGO – Oslos digitale transformasjon

Hva er OSLO:ORIGO?

Oslo kommune må gjennom en radikal digital transformasjon for å speile den teknologiske utviklingen ellers i samfunnet. Vi skal bort fra dagens tungrodde søknads- og saksbehandlingsrutiner og det skal ikke være nødvendig å oppgi den samme informasjonen flere ganger. Kommunen skal være smart og bruke teknologi for å jobbe mer samlet og tilby innbyggerne enklere og bedre kommunale tjenester. Prosjektet OSLO:ORIGO ble opprettet i 2017 og skal være driveren i kommunens digitaliseringsarbeid. Styringsgruppen til OSLO:ORIGO ledes av byrådsleder Raymond Johansen.

Historien om Tim

Historien om Tim er en fremtidsvisjon som viser hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Verken Tim eller familien hans trenger å bry seg med hvordan det offentlige er organisert. De forholder seg til én samlet kommune og mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, enten det er i barnehagen, på skolen, når de skal bygge på huset eller når de blir gamle og trenger litt hjelp i hjemmet. Kommunen er hele tiden i forkant og foreslår løsninger før problemene oppstår. Målet til Oslo kommune er å realisere historien om Tim.

Hva gjør OSLO:ORIGO?

Det har blitt jobbet med digitalisering i Oslo kommune i mange år, men arbeidet har vært fragmentert. OSLO:ORIGO skal sørge for at det satses mer samlet og fokusert på en helhetlig digital transformasjon av hele kommunen. For å få til det, må det jobbes med både systemene og menneskene, og OSLO:ORIGO er organisert i to parallelle løp: ORIGO:digi og ORIGO:folk. 

ORIGO:digi skal knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for alle kommunens etater og virksomheter. ORIGO:digi skal også legge til rette for mer eksperimentelle måter å jobbe frem nye kommunale tjenester på, i tett dialog med de innbyggerne som skal benytte tjenestene. Som et ledd i dette opprettes ORIGO:labs som skal være en møteplass for utvikling, testing og brukerinvolvering. 

ORIGO:folk skal jobbe med kulturendring og sørge for at kommunens ansatte begynner å tenke mer digitalt og mer helhetlig. Dersom man skal få til endringer i en stor organisasjon, er det helt nødvendig å starte på toppen, derfor fokuseres det i første omgang på å bygge digitalkompetanse hos kommunens toppledere. ORIGO:folk skal også danne nettverk og møteplasser der kunnskap og erfaringer kan deles på tvers av kommunens virksomheter.

Se historien om Tim

Kontaktpersoner

Byrådsavdeling for finans

Prosjektleder for ORIGO:folk

Hulda Haugen

E-post:

Prosjektleder for ORIGO:digi

Tine Reuterdahl

E-post: