Til innhold
Prosjekter

Områdesatsning Hovseter/Hovseterløftet

Kontakt

Besøksadresse

Sørkedalsveien 150 B, 0378 OSLO

Hva

Bydel Vestre Aker er nå i gang med en områdesatsning på Hovseter, der fokuset er på barn og ungdom. Målet med satsningen er å forbedre bomiljøet på Hovseter og gjøre det til et trygt og bra sted å bo for alle. Bydelen ønsker å involvere lokalbefolkningen på Hovseter i satsningen, og vil gjøre dette gjennom å invitere til ulike møter knyttet til satsningen.

For mer informasjon følg med på bydelens facebookside.

Hvor

I 2017 retter bydelen innsatsen mot bomiljøet i og rundt Hovseterveien 88.

Når

Områdesatsningen er vedtatt som en 4-årig satsning, fra 2018-2021.

Kostnad

Bydel Vestre Aker får 2 650 000 kroner fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune i 2017.

Saker om områdesatsningen i Akersposten

3.9.2017 - Hovseterfestivalen en suksess

3.7.2017 – Hovseterløftet: Så langt har løftet kommet

2.6.2017 - Her er Hovseter-ungdommenes største ønsker

29.5.2017 - Ungdommene skal lyttes til først

3.5.2017 - Nå begynner Hovseterløftet

Kontaktpersoner

Prosjektleder Ragnhild Lorentzen
E-post: ragnhild.lorentzen@bva.oslo.kommune.no

Informasjonskonsulent Madeleine Nordengen
E-post: madeleine.nordengen@bva.oslo.kommune.no