Til innhold

NoDig Challenge

Kontakt

Kontaktperson

Benedicte Kjørsvik

Telefon

23 44 01 26

E-post

Postadresse

Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO

Hva

Innovativt prosjekt i Vann- og avløpsetaten for å utvikle ny gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten vil bidra med initiativ, kompetanse, økonomisk støtte og eventuelt uttesting på anlegg.

Hvorfor

Vann- og avløpsetaten har i mange år satset på gravefrie (NoDig) løsninger når vi rehabiliterer de offentlige vann- og avløpsledningene.

Dessverre finnes det ikke en gravefri metode når ledninger fra hus skal kobles til våre hovedledninger. VAV har derfor utfordret markedet til å utvikle nye metoder.

«Vi kan spare cirka 40 % av kostnadene, samtidig som vi kan rehabilitere flere ledninger grunnet kortere arbeidstid.
 I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet».

Hvem

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune utfører konkurransen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO/LUP), og Norsk Vann (NV) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT).

Når

Målsetting er at vi skal teste en prototype i løpet av 2016. 

NoDig Challenge PCP2 (PDF, 1MB)

Kostnad

VAVs finansiering i prosjektets ulike faser er som følger:

  • Fase 1, VAV vil utbatale inntill NOK 180000
  • Fase 2, VAV vil utbetale inntill NOK 600000
  • Fase 3, VAV vil utbetale inntill NOK 900000

 

Prosjektorganisasjon i vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Sigurd Grande

E-post:

Juridisk rådgiver

Benedicte Kjørsvik

Mobilnummer: 997 13 530

Telefon: 23 44 05 25

E-post:

Juridisk rådgiver

Christian Tveitnes

Mobilnummer: 988 58 613

Telefon: 23 44 01 26

E-post:

Pressekontakt

Tone Spieler

E-post: