Til innhold

Næring for klima

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kontakt

Kontaktperson

Rikke Dahl Monsen

E-post

Hva

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Samspill mellom næringslivet og kommunen er avgjørende for å oppgradere Oslo til en konkurransekraftig by med lavere klimagassutslipp. Når din bedrift blir partner i Næring for klima, inviteres dere til nettverksmøter og en årlig toppledersamling. Dere får også muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler.

Når man blir partner i Næring for klima, viser virksomheten at den vil bidra til å oppnå Oslos klimamål, ønsker å gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift og delta aktivt i nettverket.

Å være partner i klimanettverket gir virksomheten mulighet til å presentere egne klimatiltak på nettverksmøter og på nettsiden til Næring for klima. Virksomheten vil også få aktuell informasjon om hvordan kommunen tilrettelegger for en klimavennlig hovedstad, og muligheter til å diskutere muligheter og barrierer i klimaarbeidet med byens ledelse.

Hvorfor

Oslos har ambisiøse klimamål. Byen skal halvere utslippene av klimagasser innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, vi er avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning på laget.

Hvem

Næring for klima er ment å være et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt.

Oversikt over virksomheter som har signert Oslos klimaavtale og blitt partnere i Næring for klima.

Når

Signeringslunsj avholdes 2 ganger per år.

Alle nye partnere inviteres til en høytidelig signeringslunsj med byråd for miljø og samferdsel i Oslo rådhus. Lunsjen varer en times tid, og klimaavtalen signeres i to eksemplarer. Antall virksomheter per gang er begrenset slik at det skapes en stemning som inviterer til hyggelige samtaler rundt lunsjbordet. Dette er også en fin anledning for en engasjert byråd til å bli bedre kjent med de nye partnerne og hva de ønsker å bidra med for å redusere Oslos klimagassutslipp.

Sekretariatet for næring for klima

Rikke Dahl Monsen

Mobilnummer: 995 15 293

E-post: