Til innhold

Næring for klima

Kontakt

Kontaktperson

Rikke Dahl Monsen

E-post

Hva

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Vi vil ha flest mulig Oslo-virksomheter med i klimasamarbeidet. Når din bedrift blir partner i Næring for klima, inviteres dere til aktuelle seminarer og arrangementer. Dere får også muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler.

Når man blir partner i Næring for klima, forplikter virksomheten seg til å:

  • bidra til å oppnå Oslos klimamål
  • gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift
  • rapportere om tiltakene og klimaeffekten av disse årlig
  • delta aktivt i nettverket Næring for klima

Å være partner i klimanettverket gir virksomheten mulighet til å presentere egne klimatiltak på seminarer, i statusrapporten og på nettsiden til Næring for klima. Virksomheten vil også få aktuell informasjon om hvordan kommunen tilrettelegger for en klimavennlig hovedstad, og vil være en kanal for virksomhetene til å diskutere og formidle hindringer og muligheter for å komme videre i klimaarbeidet.

Hvorfor

Oslos visjon er å bli en av verdens ledende miljøbyer, og har vedtatt å halvere utslipp av klimagasser innen 2030, og bli en nullutslippby innen 2050. Dette er ikke noe Oslo kommune kan greie alene, og vi er helt avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning for å nå disse utfordrende målene.

Hvem

Næring for klima er ment å være et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt.

Oversikt over virksomheter som har signert Oslos klimaavtale og blitt partnere i Næring for klima.

Når

Signeringslunsj avholdes normalt 4 ganger per år. 

Alle nye partnere inviteres til en høytidelig signeringslunsj med byrådslederen på Oslo rådhus. Lunsjen varer en times tid, og selve klimaavtalen signeres i to eksemplarer. Antall virksomheter per gang er begrenset slik at det skapes en intim stemning som inviterer til hyggelige samtaler rundt lunsjbordet. Dette er også en fin anledning for en engasjert byrådsleder til å bli bedre kjent med de nye partnerne og hva de ønsker å bidra med for å redusere Oslos klimagassutslipp.

Bli med! Send en e-post til oss så tar vi kontakt for videre avtale.

Sekretariatet for næring for klima

Rikke Dahl Monsen

Mobilnummer: 995 15 293

E-post: