Til innhold
Prosjekter

Næring for klima

Kontakt

Kontaktperson

Ingunn Lie

Telefon

951 84 544

E-post

Hva

Samspill mellom næringslivet og kommunen er avgjørende for å oppgradere Oslo til en konkurransekraftig by med lavere klimagassutslipp. Når din bedrift blir partner i Næring for klima, inviteres dere til nettverksmøter og en årlig toppledersamling. Dere får også muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler. 

Når man blir partner i Næring for klima, viser virksomheten at den vil bidra til å oppnå Oslos klimamål, ønsker å gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift og delta aktivt i nettverket. 

Å være partner i klimanettverket gir virksomheten mulighet til å presentere egne klimatiltak på nettverksmøter og på nettsiden til Næring for klima. Virksomheten vil også få aktuell informasjon om hvordan kommunen tilrettelegger for en klimavennlig hovedstad, og muligheter til å diskutere muligheter og barrierer i klimaarbeidet med byens ledelse. 

Hvorfor

Oslos har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, vi er avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning på laget. 

Hvem

Næring for klima er et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt. 

Oversikt over virksomheter som har signert Oslos klimaavtale og blitt partnere i Næring for klima.

Når

Signeringslunsjer avholdes flere ganger i året.  

Alle nye partnere inviteres til en høytidelig signeringslunsj med byråd for miljø og samferdsel i Oslo rådhus. Lunsjen varer en times tid, og klimaavtalen signeres i to eksemplarer. Antall virksomheter per gang er begrenset slik at det skapes en stemning som inviterer til hyggelige samtaler rundt lunsjbordet. Dette er også en fin anledning for en engasjert byråd til å bli bedre kjent med de nye partnerne og hva de ønsker å bidra med for å redusere Oslos klimagassutslipp. 


Sekretariatet for næring for klima

Ingunn Lie

Mobilnummer: 951 84 544

E-post: