Til innhold

Kunnskap Oslo

Kontaktinfo

Send e-post

Besøksadresse
Rådhuset, 0037 OSLO

Hva

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Alliansen ble stiftet 27.11.2008. De fire initiativtakerne Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI fikk med seg over 30 andre utdannings- og forskningsinstitusjoner ved etableringen av Kunnskap Oslo.

Byrådsavdeling for kultur og næring er sekretariat for Kunnskap Oslo.

Hvor

 

 

Hvorfor

Medlemmene av Kunnskap Oslo arbeider for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum innenfor utvalgte områder. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden.

Hvem

Styret i Kunnskap Oslo består av 11 medlemmer med ditto varamedlemmer:

 • Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, Oslo kommune (leder)
 • Tove K. Karlsen, Universitetet i Oslo
 • Jens Petter Tøndel, Handelshøyskolen BI
 • Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Sigrid Mæhle Grimsrud, Studenthovedstaden
 • Andreas Slørdahl, Studenthovedstaden
 • Ole-Anders Braathen, CIENS/NILU
 • Ernst H. Kristiansen, SINTEF
 • Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet
 • Cecilie Broch Knudsen, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Aslak Larsen Molvær, NHO Oslo og Akershus

Medlemmene i Kunnskap Oslo består av Oslo kommune, institusjoner for forskning og høyere utdanning og andre kunnskapsfokuserte aktører i Oslo

Organisasjon

Sekretariatet for Kunnskap Oslo

Spesialrådgiver

Malin Gjellestad

Mobilnummer: 952 42 728

Telefon: 23 46 14 99

E-post: malin.gjellestad@byr.oslo.kommune.no

Aktivitetskalender