Til innhold

Helsestasjon for eldre

Kontakt

Kontaktperson

Eva Salte, sykepleier

Telefon

474 86 745

E-post

Besøksadresse

Helgesens gate 62, 0558 OSLO

Vi holder til på Engelsborg ressurssenter.

Hva

Gjennom samtale med ansatte på helsestasjonen vil du få praktiske råd og veiledning når det gjelder egen helse, bosituasjon og praktiske- og teknologiske hjelpemidler.

Helsestasjon for eldre er et delprosjekt under prosjektet «Utvikling av fremtidens helsefremmende møteplass 60+» i Oslo kommune.

På Helsestasjonen vil de ansatte gi individuell veiledning innenfor tre hovedområder:

  • Helse:

På Helsestasjonen vil helsefokuset være på fysisk aktivitet, kosthold og livsstil. Vi tilbyr også blodtrykksmåling.

  • Boligveiledning:

Du kan få informasjon og veiledning om planlegging av og tilpasninger i egen bolig for å møte dine fremtidige  behov.

  • Velferdsteknologi:

Vi har et utvalg teknologiske og praktiske hjelpemidler tilgjengelig for demonstrasjon og fremvisning. Vi tilbyr også veiledning om anskaffelse av teknologiske hjelpemidler og avstandsoppfølging i hjemmet.

Bestille time

For spørsmål og timeavtale, ta kontakt på telefon: 474 86 745
eller per epost til:

Åpningstider

Kl.10:00-14:00, mandag-torsdag 

Når

Helsestasjonen for eldre er et toårig samarbeidsprosjekt (1.1.2016-31.12.2017) mellom Engelsborg ressurssenter og helse- og omsorgstjenesten i bydel Grünerløkka.

Ansatte på Helsestasjon for eldre

Sykepleier

Eva Salte

E-post:

Folkehelseterapeut

Marianne Weberg

E-post:

Sosionom

Elin Prestesæter

Sosionom

Eva Hamborg