Til innhold

Gave til byens korps

Ny frist!

Fikk ikke ditt Oslo-korps søkt om jubileumsgaven fra Oslo kommune på 10 000 kr til instrumenter? Nå får dere en ny mulighet!

Oslo kommune vil takke alle byens korps for den innsatsen som er lagt ned for byen gjennom over hundre år. I forbindelse med musikkorpsenes år 2018 gir Oslo kommune tilskudd på 10 000 kroner til innkjøp og/eller reparasjon av instrumenter til alle byens organiserte musikkorps etter søknad. Det settes av inntil 1,5 millioner kroner til denne gaven.

Krav til søknaden

  • Kortfattet søknad med budsjett som redegjør for planlagt innkjøp (inntil én side)
Søknaden sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no og merk søknaden «Gave til byens korps» med saksnummer 201800797.

Søknadsfrist 22. oktober. Den nye fristen gjelder bare korps som ennå ikke har søkt eller mottatt dette tilskuddet.

Spørsmål kan rettes Ingrid F. Danbolt på ingrid.f.danbolt@kul.oslo.kommune.no