Til innhold

Gave til byens korps

For full musikk i 100 år

Oslo kommune vil takke alle byens korps for den innsatsen som er lagt ned for byen gjennom over hundre år. I forbindelse med musikkorpsenes år 2018 gir Oslo kommune tilskudd på 10 000 kroner til innkjøp og/eller reparasjon av instrumenter til alle byens organiserte musikkorps etter søknad. Det settes av inntil 1,5 millioner kroner til denne gaven.

 
Krav til søknaden:
  • Kortfattet søknad med budsjett som redegjør for planlagt innkjøp (inntil 1 side)
Søknaden sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no og merk søknaden «Gave til byens korps» med saksnummer 201800797. Søknadsfrist 1. juni. Svar på søknad kan forventes innen utgangen av juni.
 
Spørsmål kan rettes Ingrid F. Danbolt på ingrid.f.danbolt@kul.oslo.kommune.no