Til innhold

Folkehelseprosjekt i Bydel Grorud

Kontakt

Kontaktperson

Julie Dønnestad

Telefon

954 88 620

E-post

Postadresse

Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Besøksadresse

Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Hva

På grunn av levekårsutfordringer i Bydel Grorud, har bydelen folkehelse som ett av sine satsningsområder. Gjennom individ- og gruppebaserte tiltak som kan bedre befolkningens helse, ønsker bydelen å oppnå en positiv levekårsutvikling. Satsingen har ledet til flere folkehelseprosjekter rettet mot ulike deler av befolkningen.

Det første prosjektet omfattet de kommunale barnehagene i bydelen. Målsettingene med prosjektet er at barnehagene bidrar til at barna oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. I 2015 ble barnehageprosjektet videreført til bydelens barneskoler. Målsettingene er de samme, og i forbindelse med prosjektet er det utarbeidet lokale handlingsplaner på hver enkelt skole. Fra 2017 deltar alle kommunale barnehager og barneskoler i prosjektet Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de fire groruddalsbydelene og Utdanningsetaten, og hensikten er å bidra til at barn og unge etablerer gode levevaner.

I tillegg ble det i perioden 2015-2016 arbeidet med mat- og aktivitetstilbudet på bydelens tre fritidsklubber for ungdom. Hensikten med dette var å nå ut til en større andel av befolkningen under 18 år.

I 2016 ble også bydelens samlokaliserte boliger for utviklingshemmede inkludert i folkehelseporteføljen. Her arbeides det for gode rutiner for kosthold og fysisk aktivitet for å sikre at beboerne har et helsefremmende og tilpasset mat- og aktivitetstilbud.

Hvor

Bydel Grorud ligger ved Lillomarka øst i Oslo og har rundt 27 000 innbyggere.

Hvorfor

Den langsiktige hensikten med arbeidet er å bidra til bedre helse i befolkningen, redusere forekomsten av livsstilssykdommer og utjevne sosiale forskjeller i helse.

Når

Prosjektet startet i 2013 og pågår enda. 

Kontaktpersoner

Barn og unge

Prosjektmedarbeider

Julie Dønnestad

Mobilnummer: 954 88 620

E-post:

Barn og unge

Avdelingssjef

Elizabeth Hernholm

E-post: