Til innhold

Familie Vest (tilbud til familier i krise)

Hva

Et tverrfaglig ressursteam kan tilby familier i krise rask, koordinert og helhetlig hjelp i en tidsavgrenset periode. Tilbudet er for innbyggere i bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker. Henvisning er ikke nødvendig.

Vi tilbyr:

  • En tverrfaglig vurdering av familiens samlede behov
  • Planlegging av videre tiltak
  • Etablering av kontakt med rett instans for mulig samarbeid
  • Faglig veiledning og drøfting

Familie Vest er et samhandlingsprosjekt mellom bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, BUP Vest og voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA) i 2017.

Kontakt og åpningstider

Familier og samarbeidspartnere kan ringe oss direkte på: 904 14 432 (09:00-15:00 alle hverdager i skoleåret)
 
For øyeblikkelig hjelp, ring Sosial og Ambulant Akuttjeneste, Oslo legevakt: 23 48 70 90.