Til innhold

Listeforslag til stortingsvalget 2017

Det skal velges 19 representanter fra Oslo til Stortinget i 2017. Registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Listeforslagene skal godkjennes av valgstyret i Oslo innen 1. juni 2017.

Innlevering av listeforslag

Fristen for å levere inn listeforslag til stortingsvalget 2017 er 31. mars 2017 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet frem til kommunen. Det betyr at forslaget må ha kommet frem til kommunen i posten, eller være levert direkte.

Listeforslag til stortingsvalg skal leveres til valgstyret i Oslo:

Postadresse: Valgstyret i Oslo, Rådhuset, 0037 Oslo

Leveres direkte: Valgstyret i Oslo, Bystyrets sekretariat, Hieronymus Heyerdahls gate 1 (inngang fra sjøsiden) i kontortiden 08:00-15:30. Etter arbeidstid kan listeforslaget leveres i vaktskranken på Rådhuset.

Listeforslag og vedlegg må leveres på papir, men i tillegg ber vi om at de elektroniske skjemaene sendes postmottak@oslobystyre.no.

Skjemaer for innlevering av listeforslag

Bruk skjemaene som finnes på valg.no ved innlevering av listeforslag:

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag ved stortingsvalget 2017

Skjemaet må skrives ut dobbeltsidig. Tillitsvalgte for listeforslaget må underskrive på samme ark som listen over kandidatene til listeforslaget.

Krav til listeforslaget

Følgende skal stå på listeforslaget: stortingsvalget 10. og 11. september 2017 i Oslo.

Overskrift

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe som har fremsatt forslaget. Overskriften må ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti eller overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.

Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.

Kandidater

Antall kandidater på listeforslaget skal være minst 19 og maks 25.

Kandidatene må være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Under bosted i skjemaet skal det påføres hvilken bydel kandidatene tilhører.

Underskrifter

Større partier:

Listeforslag fra partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5.000 stemmer i hele landet ved stortingsvalget i 2013, og fra partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013, skal være underskrevet av to styremedlemmer i partiets fylkeslag i Oslo. De to må ha stemmerett i fylket, og det må oppgis hvem av dem som er tillitsvalgt og hvem som er varatillitsvalgt for listeforslaget.

 

Mindre partier og grupper:

Listeforslag fra øvrige forslagsstillere skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett ved stortingsvalget i Oslo.

Listeforslag må inneholde navn på en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under på listeforslaget.

 

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

  1. Oversikt over kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer)
  2. Oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet forslaget.

Du finner skjema for vedlegget til listeforslaget på nettsiden valg.no.

Valgstyret i Oslo vil innen 1. juni 2017 avgjøre om forslag til valglister kan godkjennes. Listeforslagene vil bli behandlet i valgstyrets møte den 24. mai 2017.

Mer informasjon om krav til listeforslag finnes på nettsidene: valg.no

Spørsmål om listeforslag til stortingsvalget i Oslo kan sendes postmottak@oslobystyre.no