Til innhold

Manuell telling av forhåndsstemmer

Les om hvordan den manuelle opptellingen av forhåndsstemmer vil gjennomføres i Oslo kommune.

Oslo kommune har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets endringer i forskrift for opptelling av stemmer forberedt et forslag for hvordan den manuelle opptellingen av forhåndsstemmer vil gjennomføres. Valgstyret vedtok forslaget i sitt møte 4. september.

Oslo forventer å motta i overkant av 150.000 forhåndsstemmer ved årets stortingsvalg. 

«Vi regner med å kunne levere et foreløpig resultat fra forhåndsvalget til valglokalene stenger kl. 21.00 mandag kveld. Det viktigste er at resultatet vi leverer er korrekt,» sier leder for valgorganisasjonen i Oslo, Karina Miller.

Det vil rekrutteres 80-100 personer til å telle manuelt. Dette er personer som allerede har søkt om å jobbe med valg i Oslo. De som har ansvaret for å overvåke og lede opptellingen er medarbeidere fra Bystyrets sekretariat. Det er Bystyrets sekretariat som har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg i Oslo. Opptellingen vil forgå i KS' lokaler og opptellingen starter mandag morgen 11. september. Når alle mottatte stemmesedler fra forhåndsvalget er manuelt opptelt vil de overføres til www.valgresultat.no. Den totale kostnaden for manuell telling av forhåndsstemmer i Oslo anslås til 1 million kroner.

Etter den manuelle foreløpige tellingen vil stemmesedlene fraktes til Oslo rådhus for endelig elektronisk opptelling. Den endelige elektroniske opptellingen av forhåndsstemmer vil finne sted onsdag 13. september. I den elektroniske opptellingen vil også endringen i stemmeseddelen tas med. Oslo har 20 skannere som vil foreta den elektroniske opptellingen.

Ved en eventuell forskjell i resultatet mellom foreløpig (manuell) og endelig (elektronisk) telling vil tallmaterialet i begge opptellinger gjennomgås grundig.

Opptelling ved tidligere valg

I Oslo har forhåndsstemmer blitt talt elektronisk siden 1980-tallet. Stemmesedlene har blitt talt elektronisk to ganger, en foreløpig og en endelig telling. 

Opptelling valgdagsstemmer

Stemmer som mottas på valgdagene vil som ved tidligere valg bli talt manuelt i valglokalet og deretter elektronisk i Rådhuset.

Se statistikk fra tidligere valg her

Pressekontakt

  • Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef Valg i Oslo, dir. telefon: 954 44 751, pressetelefon: 912 46 631, ingvild.asgard@oslobystyre.no
  • Pressetelefon Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 25 00
  • Pressetelefon Valgdirektoratet: 482 17 853


Les mer om opptelling av stemmesedler på valg.no