Til innhold

Begrepsforklaringer - valgresultat.no

Her er en kort forklaring av enkelte av begrepene som benyttes på valgresultat.no. Valgresultat.no eies og driftes av Valgdirektoratet.

Forhåndsstemmer

  • Uoppgitt krets: Foreløpig tall for alle mottatte forhåndsstemmer i Oslo. Tallet omfatter også forhåndsstemmer avgitt av Oslo-velgere i andre kommuner enn Oslo.

Valgtingsstemmer

  • Hittil opptalte stemmesedler: Viser hvor mange som stemte i valglokalet på valgdagene. Tallet omfatter velgere som er manntallsført i denne kretsen og også velgere som er manntallsført i andre kretser. Det betyr at alle stemmer, uavhengig av hvilken krets velgeren egentlig tilhører inngår i opptellingen på det valglokalet de avla stemme.
  • Stemmeberettigede: Viser de som er manntallsført i den enkelte kretsen.