Til innhold

Valgresultater og statistikk

Resultater og statistikk fra stortingsvalg og kommunestyre- og valg til bydelsutvalg i perioden 2005-2017.

Stortingsvalg

Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg

Folkeavstemning

Eldre statistikk

Statistikk hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Valgkretser

Oslo er inndelt i 103 valgkretser til bruk ved stemmegivning (PDF 11MB). Valgkretser kan summeres opp til bydeler.