Til innhold
Valg 2019

Hvem kan stemme ved kommunestyrevalget i Oslo?

Både norske og utenlandske statsborgere kan stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo.

Bor du i Norge?

Du kan stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis:

 • du er norsk eller nordisk statsborger som:
  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo innen 30. juni 2019, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019.
 • du er utenlandsk statsborger (unntatt nordiske land) som:
  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo innen 30. juni 2019, og
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 9. september 2016, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019.

Flytter du til Oslo etter 30. juni?

Flytter du til Oslo og registrerer adressen din i Folkeregisteret etter 30. juni 2019, vil du ha stemmerett ved kommunestyrevalget i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme på forhåndsstemmestedene i Oslo, men skal du stemme på selve valgdagen, må du gjøre det i den kommunen du har stemmerett.

Les mer om stemmerett ved kommunestyrevalget i Norge på valg.no.

Bor du i utlandet?

Du har rett til å stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis du:

 • er norsk statsborger, og
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og
 • var registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo da du flyttet fra Norge

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Da må du søke om å bli innført i manntallet. Dette gjør du samtidig som du stemmer.

Slik sjekker du om du kan stemme ved valget i Oslo

Les mer om manntallet på valg.no.

Du kan sjekke om du er innført i manntallet ved å møte opp personlig i Rådhuset (inngangen fra Borggården), eller ringe telefon 476 97 063. Begge deler kan du gjøre på hverdager mellom klokken 09:00 og 15:30 fra 1. juli 2019.

Se også: