Til innhold

Bli valgmedarbeider!

Vil du være en av 2000 valgmedarbeidere ved stortings- og sametingsvalget til høsten? Valgmedarbeiderne får ansvar for å ta imot stemmer, veilede velgere og krysse av i manntallet.

Det er fortsatt mulig å søke jobb som valgmedarbeider, men til forhåndsstemmeperioden gjør vi oppmerksom på at vi har mottatt veldig mange søknader. 

Slik blir du valgmedarbeider

Fyll ut søknadsskjemaet 

Du kan søke jobb som:

 • Stemmemottaker valgting -  for å jobbe på valgdagene 10. og 11. september.
 • Forhåndstemmemottaker -  for å jobbe i perioden 10. august til 8. september.

 

Stemmemottaker valgting:

Som stemmemottaker valgting jobber du på valgdagene 10. og 11. september 2017.

Arbeidstid:

Du må kunne jobbe begge dagene.

 • Søndag 10. september fra kl. 12.00 til ca. 19.00.
 • Mandag 11. september fra kl. 08.00 til opptellingen på lokalet er ferdig. Normalt er opptellingen ferdig mellom kl. 23.00 og kl. 01.00.

Opplæring:

Obligatorisk opplæring for valgdagene vil foregå i august og september. Kursene holdes i bydelene.

 

Forhåndsstemmemottaker:

Forhåndsstemmeperioden er mellom 10. august til 8. september 2017. Som forhåndsstemmemottaker må du kunne jobbe ulike vakter i perioden. Arbeidsmengde og omfang vil variere.

Arbeidstid:

Åpningstider for forhåndsstemmestedene er hverdager: kl. 10:00 – 19:00 og lørdager: kl. 10:00 – 18:00. Forhåndsstemmestedet på Blindern er stengt på lørdager.

Opplæring:

Obligatorisk opplæring for forhåndsstemmeperioden vil foregå i begynnelsen av august.

 

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til at du for å jobbe som valgmedarbeider må:

 • Være nøyaktig og kunne jobbe under press
 • Følge arbeidsbeskrivelser
 • Kunne delta på obligatorisk opplæring i forkant av forhåndsstemmeperioden/valgdagene
 • Kunne jobbe begge valgdager og/eller hele forhåndsstemmeperioden
 • Være fylt 18 år
 • Ikke stå på liste for et politisk parti ved årets valg
 • Være vant til å bruke PC

 

Kontaktinformasjon

 

Tilbud om jobb

Tilbudsbrev for arbeid under forhåndsstemmeperioden sendes normalt ut i slutten av mai/starten av juni. Tilbudsbrev for arbeid valgdagene sendes normalt ut fra juni.

I tilbudsbrevet er det en lenke til en nettside hvor du må inn for å bekrefte eller avslå tilbudet.

Dersom du får tilbud både til valgdagene og til forhåndsstemmeperioden blir dette sendt ut som to ulike tilbudsbrev. Disse blir behandlet som to ulike jobbtilbud og du må derfor bekrefte/avslå hvert av disse tilbudene.