Til innhold

Sametingsvalget 2017

Det avholdes valg til Sametinget samtidig med stortingsvalget. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle valglokaler i landet fra 1. juli. I Oslo kan du også avgi stemme til sametingsvalget i alle valglokaler på valgdagene 10. og 11. september.

Du har stemmerett om du er oppført i Sametingets valgmanntall. Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å ta kontakt med egen kommune.

Alle som står oppført i Sametingets valgmanntall vil få tilsendt ett blått valgkort og ett blått stemmeseddelsett fra Sametinget. Det er fint om du tar dette med deg når du avgir stemme. Stemmesedler vil i tillegg være tilgjengelige i forhåndsstemmestedene og valglokalene.

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. 

Oslo kommune er en del av Sør-Norge valgkrets. Fra Sør-Norge krets skal det velges 6 mandater til Sametinget. For å se hvem som stiller liste i din krets, se Sametingets nettside, sametinget.no/valg.

Innsyn i manntallet

Sametingets valgmanntall vil ligge ute til offentlig ettersyn i Rådhuset, inngang sjøsiden, fra 20. juli 2017.

Du kan undersøke manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 23 46 12 12 i tidsrommet 09:00-15:30 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting av Sametingets manntall skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

eller:

Samevalgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo