Til innhold

Listeforslag til stortingsvalget 2017

20 politiske partier/grupper har levert inn listeforslag i Oslo kommune til stortingsvalget 2017. Det skal velges 19 representanter fra Oslo til Stortinget.
 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene i Norge*
 • Feministisk Initiativ
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norsk Allianseparti
 • Partiet De Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet*
 • Rødt
 • Samfunnspartiet
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

* = Demokratene i Norge og Piratpartiet har levert to forskjellige listeforslag.
 

Valgstyret i Oslo vil i møte 24. mai avgjøre om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Etter møtet 24. mai vil de godkjente valglistene bli publisert her og de offisielle valglistene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Listeforslagene er lagt ut til ettersyn i lokalet til Bystyrets sekretariat i Hieronymus Heyerdahls gate 1 (inngang fra sjøsiden). Åpningstider er kl. 08:00 – 15:30.
 

Kandidatene som er oppført på listene vil bli tilskrevet om dette, og med en orientering om regler for valgbarhet og fritaksgrunner.