Til innhold

Leie av valgbodplass på Karl Johans gate

Valgbodplasser fordeles mellom de partiene som får godkjent liste til årets valg.

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for utleie av valgbodplasser og som må kontaktes når det gjelder alle praktiske spørsmål rundt valgboder. 

Kontaktperson for utleie av valgbodplass: 

Astrid Tokerud, Bymiljøetaten
Telefon: 916 73 846
E-post: astrid.tokerud@bym.oslo.kommune.no

Bymiljøetaten sender ut brev til alle partier som stiller liste ved årets valg og innkaller til et informasjonsmøte der også valg av plasser vil foregå. Møtet vil skje i etterkant av valgstyrets møte 24. mai der listeforslagene skal godkjennes.

Reglene for plassering av valgboder langs Karl Johans gate er:

«Ved stortingsvalg skal de partier som hadde størst oppslutning i Oslo ved siste stortingsvalg, velge plass først. Det vil si at det største partiet får velge først, deretter det nest største partiet osv. De partier som ikke var representert ved siste stortingsvalg får etter loddtrekning velge de plassene som til slutt er ledige.»