Til innhold

Hvem kunne du stemme på?

Valglistene inneholder en oversikt over kandidater som stilte til valg for de ulike partiene.

Her finner du oversikt over alle partier med kandidater i Oslo som stilte til valg til Stortinget i 2017.

Valglister til stortingsvalget 2017 (PDF):

Valglistene til stortingsvalget 2017 ble godkjent av valgstyret i Oslo 24. mai.


Les mer om valget 2017 her