Til innhold

Her kan du stemme ved stortingsvalget

I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 8. september kan du stemme ved ett av 28 forhåndsstemmesteder. På valgdagene, 10. og 11. september, kan du stemme ved ett av 103 valglokaler.

Oversikt over forhåndsstemmesteder i Oslo finner du her.

En fullstendig oversikt over valglokaler i Oslo finner du på valglokaler.no.

Åpningstider for forhåndsstemmestedene

  • Hverdager: kl. 10:00-19:00
  • Lørdager: kl. 10:00-18:00 (Forhåndsstemmestedet på Blindern er stengt lørdager).

Åpningstider for valglokalene valgdagene

  • Søndag 10.09.: kl. 13:00-18:00.
  • Mandag 11.09.: kl. 09:00-21:00.

Stemme før 10. august

Du kan også tidligstemme fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Da stemmer du i Oslo rådhus, inngang fra sjøsiden, i tidsrommet 09:00-15:30 på hverdager.

Stemme ved institusjon

Her finner du en oversikt over institusjoner hvor det er mulig å avlegge forhåndsstemme (PDF).

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet har mulighet til å forhåndsstemme (fra 3. juli til 1. september) hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Slik stemmer du i utlandet, på Svalbard og på Jan Mayen.

Søke om å stemme hjemme

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke om å få stemme hjemme er 6. september 2017.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning.

Søk per e-post til valgioslo@oslobystyre.no.

Søknaden kan også sendes per brev:

Valgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

Fra 3. juli 2017 kan du også søke om å stemme hjemme ved å ringe tlf. 23 46 12 12, i tidsrommet 09:00-15:30 på hverdager.

Husk legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

Valgkretser

Oslo er inndelt i 103 valgkretser til bruk ved stemmegivning (PDF 11MB). Valgkretser kan summeres opp til bydeler.