Til innhold

Valgstatistikk

Resultater fra Stortingsvalg og kommunestyre- og valg til bydelsutvalg i perioden 2007 -2013. Oversikt over valgdeltakelse 1971-2009.

Resultater fra kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg 2015 finner du her

Stortingsvalg

Kommunestyre- og valg til bydelsutvalg

Folkeavstemning

Eldre statistikk

Statistikk hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statistisk sentralbyrå