Til innhold

Medlemmene i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfolds medlemmer og varamedlemmer i 2019.

Medlemmer

Medlemmer oppnevnt av partiene i Oslo bystyre:

  • Miriam Staffansdotter Langmoen (MDG), med vara Leif Ingholm (MDG)
  • Marianne Nordli (F), med vara Berit Solli (H) 
  • Marit Bjerke (A), med vara Aasmund Robert Vik (A)
  • Maria Christophersen (SV), med vara Victoria Øverby Steinland (R)
  • Grunde Kreken Almeland (V), med vara Carl Fredrik Tjeransen (H)

Medlemmer foreslått av organisasjonene:

  • Hans Heen Sikkeland, med vara Monica Bothner, fra FRI Oslo og Akershus
  • Christer-André Gudmundsdottir, med vara Filip Sommerseth, fra Skeiv Ungdom
  • Susanne Demou Øvergaard, med vara Nina Bahar, fra Skeiv Verden
  • Are Saastad, med vara Ole Bredesen Nordfjell, fra Reform
  • Tayyab M Chaudri, med vara Samina Tagge, fra IHSG

Leder

Leder for rådet er Miriam Staffansdotter Langmoen, med Marianne Nordli som nestleder.

Arbeidsutvalg

Rådets arbeidsutvalg (AU) består av leder og nestleder, rådet sekretær, samt medlemmene fra FRI og Skeiv Ungdom.