Til innhold

Det sentrale eldrerådet

Kontakt

Telefon

23 46 11 30

E-post

Postadresse

Det sentrale eldrerådet, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Det sentrale eldrerådet

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo kommune. Eldrerådene er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.

I Oslo er det også lokale råd for eldre i alle bydeler.

Rådene følger kommunevalgperioden, det betyr at det i forbindelse med kommunevalget hvert fjerde år skal velges nye råd. Det er bystyret som oppnevner det sentrale eldrerådet. 

Rådets møter er åpne for publikum,men av praktiske grunner bør rådssekretæren kontaktes på forhånd. E-post: jens.helgebostad@byr.oslo.kommune.no

Jens Helgebostad

spesialrådgiver

Telefon: 952 09 088

E-post: