Til innhold
Sentrale råd

Det sentrale eldrerådet

Kontakt

Telefon

23 46 12 10

E-post

Postadresse

Det sentrale eldrerådet, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Det sentrale eldrerådet

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo kommune. Eldrerådene er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.

I Oslo er det også lokale råd for eldre i alle bydeler.

Rådene følger kommunevalgperioden, det betyr at det i forbindelse med kommunevalget hvert fjerde år skal velges nye råd. Det er bystyret som oppnevner det sentrale eldrerådet.