Til innhold
Politikk

Lønn og godtgjørelse til politikere i Oslo kommune

Faktaboks

 • Satsene reguleres innen utgangen av juni, med virkning fra 1. mai hvert år.

Hvordan bestemmes satser?

Heltidspolitikere mottar en årlig godtgjøring. Denne er fastsatt som en prosentandel av godtgjøringen til regjeringens medlemmer og stortingsrepresentantene.

Heltidspolitikere er:

 • ordfører
 • varaordfører
 • ledere og nestledere i bystyrets komiteer
 • byrådsleder
 • byrådsmedlemmer

Andre politikere mottar en årlig godtgjøring eller godtgjøring per møte de deltar på. I noen verv mottar man eller begge deler.

Fullstendige regler for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune finner du nederst på siden.

Satser for byrådet

 • Byrådsleder: 1 365 016 kroner (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Byrådsmedlemmer: 1 228 514 kroner (tilsvarer 90 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)

Satser for bystyret

Ordfører, varaordfører, komiteledere og -nestledere

 • Ordfører: 1 365 016 kroner per år (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Varaordfører: 938 632 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter + 5 prosent ordførergodtgjøring)
 • Ledere og nestledere av bystyrets komiteer: 870 381 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter)

Representanter og vararepresentanter

 • Representanter: 29 292 kroner per år og 3662/6102 kroner per møte/heldagsmøte i bystyret eller bystyrets komite
 • Vararepresentanter: 14 646 kroner per år og 3662/6102 kroner per møte/heldagsmøte i bystyret eller bystyrets komite

Forretningsutvalget

 • Alle unntatt heltidspolitikere: 1497 kroner per møte

Karanteneutvalget

 • Leder: 2001 kroner per møte
 • Medlemmer: 1497 kroner per møte

Kontrollutvalget

 • Leder: 217 595 kroner per år og 2001 kroner per møte
 • Nestleder: 174 076 kroner per år og 2001 kroner per møte
 • Medlemmer: 65 266 kroner per år  2001 kroner per møte

Oslo kommunes klagenemnd

 • Leder: 174 076 kroner per år og 2001 kroner per møte
 • Nestleder: 65 266 kroner per år og 2001 kroner per møte
 • Medlemmer: 2001 kroner per møte

Valgstyret

 • Alle unntatt heltidspolitikere: 1497 kroner per møte

Satser for bydeler

Bydelsutvalg

 • Alternativ 1:
  • Leder: 96 463 kroner per år og 4303 kroner per møte
  • Nestleder: 27 517 kroner per år og 2001 kroner per møte
  • Medlemmer: 2001 kroner per møte
 • Alternativ 2:
  • Leder: 174 076 kroner per år og 4303 kroner per møte
  • Nestleder: kr 57 445 per år og kr 2001 per møte
  • Medlemmer: kr 2001 per møte

Det enkelte bydelsutvalg bestemmer hvilket alternativ de skal bruke, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold.

Arbeidsutvalg

 • Alle medlemmer: 1497 kroner per møte

Andre utvalg og styrer

Det er fire godtgjøringskategorier. Bydelsutvalget fastsetter hvilken kategori som skal gjelde for de ulike verv, på bakgrunn av graden av ansvar og arbeidsinnsats som følger med det aktuelle vervet.

 • Kategori 1:
  • Leder: 13 783 kroner per år og 1497 kroner per møte
  • Medlemmer: 1497 kroner per møte
 • Kategori 2:
  • Leder: 2001 kroner per møte
  • Medlemmer: 1497 kroner per møte
 • Kategori 3:
  • Leder: 1026 kroner per møte
  • Medlemmer: 773 kroner per møte
 • Kategori 4:
  • Medlemmer: 773 kroner per møte

Alle satser

Se tabellen med alle godtgjøringssatser (PDF 0,4MB).

Reglement

Se reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune (PDF 0,1MB).