Til innhold

Utkast til ny kommuneplan på høring

Hva slags by vil du at Oslo skal være i 2040? Byrådet har sendt et utkast til ny kommuneplan (samfunnsdel med byutviklingsstrategi) på høring og vil ha dine innspill innen 30. juni.

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo. 

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo

Her finner du kommuneplanutkastet med kart og vedlegg: 

Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, liggende format)
Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, stående format)  
Utkast til kommuneplan 2017 (Word, kun tekst)

Gi innspill i høringsperioden

Folkemøte

9. mai arrangerte Oslo kommune et folkemøte om kommuneplanen på rådhuset. 

Se program og finn opptak fra folkemøtet 9. mai.

Se program og meld deg på folkemøtene på Rådhuset 9. mai.

I mai blir det også holdt fire byområdevise kveldsmøter om kommuneplanen:

Møtene er fulltegnet, men flere slipper inn hvis de påmeldte ikke møter opp. 

Alle møtene sendes direkte på Oslo kommunes facebookside.