Til innhold

Utkast til ny kommuneplan har vært på høring

Hva slags by vil du at Oslo skal være i 2040? Byrådet sendte 27. april et utkast til ny kommuneplan (samfunnsdel med byutviklingsstrategi) på høring. Fristen for å sende innspill var innen 30. juni.

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo. 

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo.

Her finner du kommuneplanutkastet med kart og vedlegg: 

Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, liggende format)
Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, stående format)  
Utkast til kommuneplan 2017 (Word, kun tekst)

Høringen er avsluttet

Fristen for høringsinnspill om utkastet til ny kommuneplan gikk ut 30. juni. Det er kommet over 800 høringssvar og det er også mottatt mange  innspill om kommuneplanen på høringsmøter, nettmøte på facebook mv. Byrådet takker for stor deltakelse i medvirkningsprosessen. Materialet vil i løpet av høsten bli brukt i byrådets arbeid med å revidere utkastet, før Byrådet så vil sende et endelig forslag til kommuneplan til bystyret

Høringssvar til byrådets utkast til ny kommuneplan

Alle innspillene vil bli gjennomgått og vurdert, og det vil bli laget et sammendrag. Høringsinnspillene blir ikke besvart enkeltvis, men byrådets endelige forslag til bystyret vil vise hvordan de samlet sett blir tatt hensyn til.