Til innhold
Kommuneplan

Oslotrender 2015

Byrådsavdeling for finans la 24.09.2015 frem Oslotrender 2015 (PDF, 8MB) med beskrivelser av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet.

Oslotrender 2015 spenner tematisk bredt og dekker alle kommunens sektorer og tjenesteområder.

Dokumentet er et viktig faktagrunnlag for den videre planleggingen av byens utvikling.