Til innhold

Kommuneplan 2018

Byrådet sendte 28. juni 2018 sitt forslag til ny kommuneplan til bystyret: "Kommuneplan for Oslo 2018. Vår by, vår framtid. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Visjon, mål og strategier mot 2040". Planen ble vedtatt av bystyret 30.01.2019. Den vedtatte planen vil om kort tid finnes i oppdatert versjon på denne siden, i mellomtiden vises det til Forslag til kommuneplan juni 2018 og vedtak fra bystyret i eInnsyn.

Kommuneplanens samfunnsdel

Det er samfunnsdelen med byutviklingsstrategi som nå er vedtatt av bystyret.  Planen bygger på byrådets høringsutkast fra april 2017, men er bearbeidet blant annet ut fra alle høringsuttalelsene som kom inn og oppdatert befolkningsstatistikk og framskrivninger. 

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo.

Kommuneplanforslaget med kart og vedlegg:

Hva skjer videre nå?

Den juridisk bindende arealdelen vil legges fram for bystyret på et senere tidspunkt. I einnsyn kan du følge sakens politiske gang.

I eInnsyn kan du følge sakens politiske gang.