Til innhold
Bystyret

Slik kan du påvirke politisk

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag, be om et møte med en av bystyrets komiteer (en deputasjon) eller skrive et brev eller en e-post til en komite.

Innbyggerforslag

Et innbyggerforslag gir Oslos innbyggere mulighet til å få bystyret til å behandle politiske saker de er opptatt av. Hvis du fremmer et slikt forslag er bystyret forpliktet til å behandle det innen 6 måneder.

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Oslo. Mangler adressene kan forslaget avvises.

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 

  • Du kan eventuelt bruke vår nedlastbare mal (pdf). Når du har fått nok underskrifter sender du underskriftslistene sammen med forslaget til Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo.

Møt en bystyrekomite (deputasjon)

Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak som behandles i en av bystyrets komiteer, kan be om et møte med komiteen (deputasjon). 

Hva skjer i et slikt møte med en komite?

  • Talspersonen presenterer sitt syn for komiteen.
  • Vanligvis møter én person fra hvert parti. Komitemedlemmer kan stille spørsmål.
  • Møtet varer i 15-20 minutter og er åpent for publikum.

Hvordan søker du?

Her kan du søke om møte med en bystyrekomite.

I søknaden skriver du hva saken gjelder og hvem som skal delta. Du kan laste opp eventuelle dokumenter som vedlegg når du søker, eller sende dem i etterkant til postmottak@oslobystyre.no.

Du må også velge hvilken komite du vil møte. Er du i tvil om hvilken komite du skal be om et møte med, kan du se hva de forskjellige komiteene har ansvar for. Ta kontakt med komitesekretariatet til den aktuelle komiteen hvis du har spørsmål.

Har du innspill til budsjettforslaget 2020?

Du kan søke om et møte med en bystyrekomite og komme med synspunkter til byrådets forslag til budsjett. Du kan søke innen 9. oktober

Skriv et brev eller en e-post

Hvis du eller en gruppe/forening du representerer har synspunkter på en en sak som skal behandles av en bystyrekomite eller klagenemnda kan du sende et brev eller en e-post. Vi vil sørge for å sende henvendelsen til riktig komite eller klagenemnda.

Adresse:

Bystyrets sekretariat
Rådhuset
0037 Oslo

E-post:

postmottak@oslobystyre.no