Til innhold
Bystyret

Partifordeling og partienes gruppeledere

Nytt bystyre konstitueres 23. oktober.
Se partifordeling og hvem som ble valgt inn her.

 

Partifordeling i bystyret 2015-2019

Partifordeling av bystyrets 59 representanter for perioden 2015-2019:

  • 20 representanter fra Arbeiderpartiet (A)
  • 19 representanter fra Høyre (H) 
  •   5 representanter fra Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  •   4 representanter fra Fremskrittspartiet (F)
  •   4 representanter fra Venstre (V)
  •   3 representanter fra Rødt (R)
  •   3 representanter fra Sosialistisk Venstreparti (SV)
  •   1 representant fra Kristelig Folkeparti (KrF)

Partienes bystyregrupper 

Arbeiderpartiet (A)

Gruppeleder: Frode Jacobsen

E-post: arbeiderpartiet@oslobystyre.no 

Høyre (H) 

Gruppeleder: Eirik Lae Solberg 

E-post: hoyre@oslobystyre.no 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) 

Gruppeleder: Harald Nissen

E-post: miljopartietdegronne@oslobystyre.no 

Fremskrittspartiet (F)

Gruppeleder: Carl I. Hagen

E-post: oslofrp@oslobystyre.no

Venstre (V)

Gruppeleder: Hallstein Bjercke 

E-post: venstre@oslobystyre.no 

Rødt (R)

Gruppeleder: Eivor Evenrud 

E-post: rodt@oslobystyre.no

Sosialistisk Ventreparti (SV)

Gruppeleder: Sunniva Holmås Eidsvoll

E-post: sosialistiskvenstreparti@oslobystyre.no

Kristelig Folkeparti (KrF)

Gruppeleder: Erik Lunde

E-post: kristeligfolkeparti@oslobystyre.no 

Telefon til bystyregruppene 

Du kan ringe Oslo kommunes kontaktsenter på 21 80 21 80 (mandag-fredag kl. 08:00-17:00).