Til innhold

Om Oslo bystyre

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.