Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Stovner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Stovner bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet) nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Christensen, May-Britt (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Vestli Vel, medlem, ikke godtgjøring
 • Vestliberget Boligsameie, valgkomite, ikke godtgjøring
 • Den nasjonale klagenemnd, leder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • AOF OK, daglig leder

Dyrkorn, Finn (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • AS Ammerud Varmesentral, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Hallme, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kumarasamy, Athithan (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet) leder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Styreverv:

 • EPTEC Energy & Process Technic AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Nord AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • EPTEC Energi AS, kvalitetsleder
 • EPTEC Energi AS, markedsføringsansvarlig

Aksjer:

 • Nord AS, aksjeselskap

Olsen, Anette Trondal (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Tariq, Rana (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Torbo, Bjørn Edvard (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Upadhay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Product Manager & Business Architect

Aksjer:

 • Gjensidige, eierandel 0,000005

Vendsbo, Vera (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Wimalarsan, Akilima (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

 

Varamedlemmer:

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Behring, Tonje Brodahl (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo kommune, Utdanningsetaten, undervisningsinspektør

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Styreverv:

 • Høybråten og Stovner IL, Fotball, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller styreverv:

 • Robur Safe AS, daglig leder

Eliassen, Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Vestli skole, styremedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Ocean Yield (OCY), aksjeselskap
 • Marine Harvest (MHG), aksjeselskap

Endresen, Eirik (Høyre)

Opplysninger mangler.

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Gjerde, Bjartmar Arve (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Golmen, Karen Oldervik (Sosialistisk Venstreparti) 

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitets- og høyskolerådet, seniorrådgiver

Gundelach, Christel (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Taxi 2 AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Aksjer:

 • Taxi 2 AS

Haug, Henrik (Høyre)

Opplysninger mangler.

Henriksen, Thor (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Høyer, Jan Petter (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Koc, Gulsum (Høyre)

Opplysninger mangler.

Kongerød, Laila (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NKK-Telemark, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Grenland Hundeklubb, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NKK-Telemark og Grenland hundeklubb

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enmannsforetak, Galleri Desiree, hagekonsulent

Lervik, Inger J. (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Lindhart, Britt (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Madsen, Rune (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Myrhol, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nawaz, Maria Khan (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nygren, Jørn (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Stovner Arbeiderparti, leder, ikke godtgjøring
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, studieleder, ikke godtgjøring 
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring
 • Oslo friidrettskrets styre, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, førstekonsulent

Olsen, Karl Per (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Eldrerådet/HS K, godtgjøring mottas

Rasmussen, Atgeirr (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • SINTEF, forsker

Sahin, Dogan (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Semmerud, Eva (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Wimalarasan, Akilina (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Øien, Kjersti (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.