Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Stovner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Stovner bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Ali, Varin Hiwa (Sosialistisk Venstreparti)
Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet) nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Christensen, May-Britt (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Vestli Vel, medlem, ikke godtgjøring
 • Vestliberget Boligsameie, valgkomite, ikke godtgjøring
 • Den nasjonale klagenemnd, leder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • AOF OK, daglig leder

Dyrkorn, Finn (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • AS Ammerud Varmesentral, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Hallme, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)
Kumarasamy, Athithan (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Mushtaq, Usman Ahmad (Arbeiderpartiet)
Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet) leder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Styreverv:

 • EPTEC Energy & Process Technic AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Nord AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • EPTEC Energi AS, kvalitetsleder
 • EPTEC Energi AS, markedsføringsansvarlig

Aksjer:

 • Nord AS, aksjeselskap

Olsen, Anette Trondal (Arbeiderpartiet) nestleder

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Rashid, Nawaz (Rødt) leder
Sheikh, Aamir Javed (Arbeiderpartiet)
Tariq, Rana (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Torbo, Bjørn Edvard (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Upadhay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Product Manager & Business Architect

Aksjer:

 • Gjensidige, eierandel 0,000005

Vendsbo, Vera (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Wimalarsan, Akilima (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Yassin, Mohammed Shuayb
Zaeem, Sammia Naz (Fremskrittspartiet)

Varamedlemmer:

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Behring, Tonje Brodahl (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo kommune, Utdanningsetaten, undervisningsinspektør

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Styreverv:

 • Høybråten og Stovner IL, Fotball, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller styreverv:

 • Robur Safe AS, daglig leder

Eliassen, Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Vestli skole, styremedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • Ocean Yield (OCY), aksjeselskap
 • Marine Harvest (MHG), aksjeselskap

Endresen, Eirik (Høyre)

Opplysninger mangler.

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Gjerde, Bjartmar Arve (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Golmen, Karen Oldervik (Sosialistisk Venstreparti) 

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitets- og høyskolerådet, seniorrådgiver

Gundelach, Christel (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Taxi 2 AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp

Aksjer:

 • Taxi 2 AS

Halvorsen, Glenn (Miljøpartiet De Grønne)
Haug, Henrik (Høyre)

Opplysninger mangler.

Henriksen, Thor (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Høyer, Jan Petter (Fremskrittspartiet)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Kirkeby-Garstad, Celine Helen (Høyre) 
Koc, Gulsum (Høyre)

Opplysninger mangler.

Kongerød, Laila (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NKK-Telemark, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Grenland Hundeklubb, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • NKK-Telemark og Grenland hundeklubb

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enmannsforetak, Galleri Desiree, hagekonsulent

Kumarasamy, Athithan (Fremskrittspartiet)
Larsen, Arne (Høyre)
Lervik, Inger J. (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Lindhart, Britt (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Madsen, Rune (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Mo, Norvald (Miljøpartiet De Grønne)
Myrhol, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nawaz, Maria Khan (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nordengen, Anne Karima (Fremskrittspartiet)
Nygren, Jørn (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Stovner Arbeiderparti, leder, ikke godtgjøring
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, studieleder, ikke godtgjøring 
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring
 • Oslo friidrettskrets styre, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, førstekonsulent

Olsen, Elin Amor (Rødt)
Olsen, Karl Per (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Eldrerådet/HS K, godtgjøring mottas

Rasmussen, Atgeirr (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • SINTEF, forsker

Sahin, Dogan (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Sandberg, Pia Cathrine (Høyre)
Semmerud, Eva (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Slette, Anita (Miljøpartiet De Grønne)
Sundeng, Alexander Skinnes (Høyre)
Svendsen, Tobias (Miljøpartiet De Grønne)
Tveita, Lennart Andre (Høyre)
Wimalarasan, Akilina (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Øien, Kjersti (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.