Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Søndre Nordstrand bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Andersson, Arild (Høyre)

Styreverv:

 • Norges Bobil og Caravan Clubb, leder, ikke godtgjøring

Butt, Talat (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Beck, Kenneth (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Dar, Arooj Zahid (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Dolmen, Anne Lena (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Elvatun, Knut (Arbeiderpartiet)

Aksjer:

REC Silicon ASA

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gaulin, Sarah (Arbeiderpartiet) nestleder

Opplysninger mangler.

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Riksaasen, Guri (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Salam, Tahir Mahmood (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Sandnes, Cathrine (Rødt)

Opplysninger mangler.

Tariq, Shahbaz (Arbeiderpartiet) leder

Styreverv:

 • Friends of Shaukat Khanum in Scandinavia, styreleder, ikke godtgjøring

Warriach, Anjum (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Kultur Uten Grenser, leder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Baz Invest Warriach

Aksjer:

 • Gjensidig, aksjonær

 

Varamedlemmer:

Al-Samarai, Omar (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Andersen, Ole B. (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Hallagerbakken Skole, driftsstyre medlem, godtgjøring mottas
 • Klemetsrud Skole, dtiftsstyre medlem, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Småbruk m turistnæring, Råde kommune, selveier

Anene, Steven (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Ashraf, Muhammad Umar (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

Beck, Tharald  (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Berge, Odd Tore (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
 • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forliksrådet i Oslo, leder

 

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • MiraSenteret

Corneliussen, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Dubrau, Christian Alexander (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Cultura Bank, styrets nestleder, godtgjøring mottas
 • Bykuba AS, styrets leder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Epleslang AS
 • Bykuba
 • Cultura Bank

Durandal, Guillaume (Rødt)

Styreverv:

 • Fagforbundet Barn og oppvekst, styremedlem

Gjersrud, Tove (Høyre)

Styreverv:

 • Bakefri AS, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Bakefri AS
 • Tove Gjersrud Enk

Hagen, Johnny (Høyre)

Styreverv:

 • Lusetjern skole, medlem driftsstyret, godtgjøring mottas
 • Nordre Ås barnehage, medlem samarbeidsutvalget, ikke godtgjøring
 • Delta Kirkelige Fellesråd i Oslo, medlem valgkomite, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Multimann Grafisk, Johnny Hagen

Hansen, Per-Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Aksjer:

 • Hansen Invest AS, eierandel 10 %

Johansen, Guro Gravem (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Foreningen rastløse bein, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Musikkhøgskole, faglig tilsatt, førsteamanuensis

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker og musikkpedagog

Jonassen, Erlend (Sosialistisk Venstreparti) 

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

Larsen, Erlend Tynning  (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Musiker

Lie, May Bente  (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Lie-Hagen, Kristina Moreno (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Mahamud, Hodan Gedi  (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Mahmood, Iftikhar (Fristilt)

Styreverv:

 • Reach Out, nestleder, ikke godtgjøring
 • Islamsk Råd Norge, Dialogansvarlig, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeids og velferdsdirektoratet, rådgiver

Marsdal, Kjersti Engen (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nilsen, Trude Koksvik (Rødt)

Styreverv:

 • Kvinneuniversitetet i Norden, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Nei til EU, organisasjonskoordinator

Nordlie, Marie (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til registeret

Novsett, Ulf  (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nwosu, Mariel Sand  (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Raja, Mohammad Iqbal  (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Rutle, Elin Volder (Rødt)

Opplysninger mangler.

Rønning, Tore (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Sandnes, Anne-Lise  (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Sheikh, Rameen Najam (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Shoaib Sultan, Mohammad  (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Nei til atomvåpen, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Nei til EU, medlem av valgkomite, ikke godtgjøring
 • Seterbråten borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Antirasistisk senter, rådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltmannsforetak Shoaib Sultan, forelesninger og skriveoppdrag

Stylo, Edyta Marta (Høyre)

Styreverv:

 • Den polske klubben, leder, ikke godtgjøring
 • SØK, daglig leder, ikke godtgjøring
 • Sloråsen borettslag, varamedlem, godtgjøring mottas
 • RiO, medlem Region Europa, Tyrkie Afganistan, godtgjøring mottas
 • Sentral- og Østeuropeisk Kulturforening SØK, nestleder og daglig leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Caritas, infokonsulent
 • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, rådsmedlem

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Edith Stylo Design

Sundal, Gunnar  (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Thomte, Lars Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling, styreleder, ikke godtgjøring
 • Seterbråten skole, styremedlem, godtgjøring mottas

Zarbell, Bjørn  (Høyre)

Styreverv:

 • Dekkgutta AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Søndre Nordstrand rideklubb, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Lions Clubs International MD 104H, vise distriktsguvernør, ikke godtgjøring