Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

Auke, Beate Brovig (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • KPMG, konsulent

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

Styreverv:

 • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
 • Bydelsutvalget i Frogner bydel. Styreleder, godtgjøring mottas
 • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Høyres Hovedorganisasjon, rådgiver

Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Luftsportsforbund, ARC inspektør (flyinspektør) 

Avtale med tidligere oppdrags- eller arbeidsgiver ved fortsatt lønn, lån eller andre velferdsgoder:

 • Wilh. Wilhelmsen ASA, pensjon

Styreverv:

 • Borges Reder as, styreformann, ikke godtgjøring
 • Ruseløkka skole, driftstyremedlem, godtgjøring mottas
 • Bygdøy menighet, medlem av menighetsrådet, ikke godtgjøring
 • Bygdø Vel, webredaktør, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Borges Rederi as

Burkeland, Mette (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Ellingsen Gotaas, Vivian (Høyre)

Opplysninger mangler.

Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

Opplysninger mangler.

Henrichsen, Hans Høegh (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • Sameiet Grønnegate 12, styreleder, ikke godtgjøring
 • Det sentrale Eldreråd, varamedlem, godtgjøring mottas
 • International Project Development AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Sea Resources AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Funksjonsutvalget for Levende Oslo, medlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • International Project Development AS
 • Sea Resources AS, eierandel 40%

Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kopp, Herman (Høyre)

Styreverv:

 • Coast Seafood AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1. ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • 1 Hjelpende Hånd AS, styremedlem

Langballe, Birgitte (Høyre)

Styreverv:

 • Oscars gate 7 b, varamedlem

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak som p.t. ikke er i drift.

Langfeldt Sinding, Mette (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Eckersbergsgaten 43, styreleder, ikke godtgjøring.

Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

Styreverv:

 • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Aksjer:

 • Arctic Norwegian Equities E, aksjefond
 • Ardevora Global long Only, aksjefond
 • Artisan Global Opportunities Fund, aksjefond
 • Orbis SICAV-Global EQ-RRFS15, aksjefond

Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Standal, Bård (Høyre)

Opplysninger mangler.

Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet  De Grønne)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Dysleksi Norge, organisasjonsrådgiver
 • Fri flyt AS, prosjektleder marked

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Stort Sett Vittig ENK

Walaker, Tore Wilken (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Varamedlemmer:

Aoude Kamøy, Marit Johanne (Venstre)

Opplysninger mangler.

Bastiansen, May Lene Sand (Høyre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bendiksby, Hans (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Blix, Jens Christian (Høyre)

Opplysninger mangler.

Boretti, Jørn (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Konstali Helsenor AS, fast

Burkeland, Mette (Høyre)

Styreverv:

 • Stovner Hundeklubb, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Axera Business Management AS, Business Manager

Aksjer:

 • Burkeland Invest AS, eierandel 100 %

Bøhn, Marcus (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

van Dijke, Synnøve (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

Christiansen, Knut Darre (Høyre)

Opplysninger mangler.

Fossum, Daniel Caetanya (Miljøpartiet de Grønne)

Opplysninger mangler.

Gamst, Andrea (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Gerner, Berith (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Haavelsrud, Magnus (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

Styreverv:

 • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Advokatfirmaet Heussche, advokat

Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Ruter AS, Operativ leder, kundeinformasjon

Holm-Glad, Frida Hveem (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Holter, Elenor W. (Høyre)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Kjershow, Einar (Venstre)

Opplysninger mangler. 

Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler. 

Langballe, Birgitte (Høyre)

Styreverv:

 • AS Oscars gate 7b, varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • BLConsulting, kommunikasjonsrådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • BLConsulting

Malmsten, Ole Torolf Bernhard (Fremskrittspartiet)

Styreverv:

 • B/L Cort Adelersgate 35, leder, ikke godtgjøring
 • Grønland Byggservice, leder, ikke godtgjøring
 • Norsk Finsk Forening, nestleder, godtgjøring mottas

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Grønland Byggservice

Munir Kornmo, Tina Shagufta (Venstre)

Styreverv:

 • ALMA Culture Center, styreleder, ikke godtgjøring
 • Anette Thommessens Minnefond, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Make-A-Wish Norge, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Rådet for senter for menneskerettigheter, nestleder, ikke godtgjøring

Nitter Walaker, Tore Wilken (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Nyquist, Brita (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Salbuvik, Sverre (Høyre)

Aksjer

 • Sabar AS, eierandel: 30 %

Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

Staubo, Peder N.A. (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Stenvaag, Kathrine (Høyre)

Opplysninger mangler.

Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo universitetssykehus HF, lege