Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Frogner bydelsutvalg

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Frogner bydelsutvalg 2019 – 2023. Registeret er under revidering.

Registeret oppdateres forløpende. 

Medlemmer:

  Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre) nestleder

  Styreverv:

  • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
  • Bydelsutvalget i Frogner bydel. Styreleder, godtgjøring mottas
  • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Høyres Hovedorganisasjon, rådgiver

  Burkeland, Mette (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Holtvedt, Hulda (Mijøpartiet De Grønne)
   Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)
   Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

   Klafstad, Axel Christian (Høyre)

    Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

     Laland, Christian (Høyre)

     Styreverv:

     • Sameiet Pilestredet 55, styremedlem, godtgjøring mottas

     Oppdrags- eller arbeidsgiver:

     • Pressure, strategi og kampanjesjef

     Selvstendig næringsvirksomhet:

     • Christian Laland Media ENK

     Lie, Jens Jørgen (Høyre) leder

     Styreverv:

     • Kirkeveien 39 AS, styremedlem, godtgjøring mottas

     Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

     Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

     Ønsker ikke å registrere interesser.

     Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

      Walaker, Tore Wilken (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Østring, Peder Ressem (Rødt)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.
       

      Varamedlemmer:

      Andenæs, Kristoffer (Fremskrittspartiet)
      Anwar, Rauand Ismail (Miljøpartiet  De Grønne)
      Arvidsson, Max Henrik (Høyre)
      Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

      Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

      Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

      Bjertnes, Synnøve Van Dijke (Venstre)

      Oppdrags- eller arbeidsgiver:

      • Finans2 AS, saksbehandler inkasso

      Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre) 

       Bøhn, Marcus (Høyre)

       Ønsker ikke å registrere interesser.

        Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

        Darell, Tom Endre (Høyre)Davanger, Oda (Rødt)
        Egeberg, Bjørn Tore (Rødt)
        Ferskaug, Julianne (Venstre)

        Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

        Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)
        Hagen, Eirin (Rødt)

        Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet de Grønne)

        Opplysninger mangler.

        Helgerud, Frode (Høyre)
        Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

        Styreverv:

        • Advokatfirmaet Heussche AS, styreformann, ikke godtgjøring

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Advokatfirmaet Heussche, advokat

        Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)

        Styreverv:

        • Balkeby AS, styreleder, godtgjøring mottas

        Oppdrags- eller arbeidsgiver:

        • Ruter AS, Operativ leder, kundeinformasjon

        Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)
        Heyerdahl, Marina (Miljøpartiet De Grønne)
        Hoel, Karin Harnæs (Sosialistisk Venstreparti)
        Kessel, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

        Kjeldstadli, Knut (Sosialistisk Venstreparti)

        Ingen opplysninger å registrere i henholdt til reglementet.

        Kjellevold, Anders (Arbeiderpartiet)

        Opplysninger mangler. 

        Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

         Laland, Christian (Høyre)
         Linnemørken, Lene (Fremskrittspartiet)Løkkeberg, Bianca Bernhoft (Sosialistisk Venstreparti)

         Park, Heidi (Arbeiderpartiet)

         Opplysninger mangler.

         Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)
         Salbuvik, Sverre (Høyre)

         Aksjer

         • Sabar AS, eierandel: 30 %

         Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

         Styreverv:

         • Neuberggata 9 S/E, varamedlem, ikke godtgjøring
         • Negotia avd. Oslo & omegn, styremedlem, godtgjøring mottas

         Øverås, Mathias Herstad (Venstre)

         Oppdrags- eller arbeidsgiver:

         • Oslo universitetssykehus HF, lege