Til innhold

Økonomiregister - Bystyrets varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for bystyrets varamedlemmer 2015-2019.

Aarebrodt, Alice (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Dolly Dimple's, markedskoordinator

Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet) varamedlem

Opplysninger mangler.

Balas, Gro (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • GI perspektiv AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Vestre Aker Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring 

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • GI perspektiv AS

Aksjer:

 • GI perspektiv AS, eierandel 50 %

Bastiansen, Carl-Henrik (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Sameiet Drammensveien 116 C-F, styreleder, godtgjøring mottas
 • Bydelsutvalget i Frogner bydel. Styreleder, godtgjøring mottas
 • HUSK-komiteen i Frogner bydel. Komiteleder, godtgjøring mottas 

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Høyres Hovedorganisasjon, rådgiver

Bayegan-Harlem, Dag (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Galleri Format AS, styremedlem, godtgjøring mottas 

Oppdrags- og arbeidsgiver:

 • Statoil Fuel % Retail AS, ansatt
 • Universitetet i Oslo, juridisk fakultet, sensor
 • Universitetet i Bergen, juridisk fakultet, sensor
 • Forsvarets høgskole, sensor

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak Dag Bayegan-Harlem

Aksjer: 

 • Norske Skogindustrier ASA
 • Schibstedt ASA

Borud, Andreas Tangen (Sosialistisk Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Frivilligheten Norge, varamedlem i styret, godtgjøring mottas

Butt, Talat Mehmood (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Darian, Roja (Arbeiderpartiet) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Dyrnes, Joakim (Sosialistisk Venstreparti) varamedlem 

Oppdrags- eller arbeidsoppgaver:

 • Universitetet i Oslo, prosjektleder

Dæhlen, Tale Marte (Rødt) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti) varamedlem

Styreverv

 • Thorn Dønhaug Boligstiftelse, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Oslo kommune, seksjonsleder

Eriksen, Kenneth B. (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Oslo Fotballkrets, styreleder, ikke godtgjøring
 • Tsubodai, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kenneco AS, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • INMA interactive marketing, daglig leder
 • INMA Event AS, daglig leder
 • Norges Naturvernforbund, digital rådgiver
 • Kenneco AS, adm. Direktør

Aksjer:

 • Kenneco AS, aksjeselskap, eierandel 100 %

Eriksen, Thomas Hylland (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Opplysninger mangler

 

Ferskaug, Julianne (Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Biblioteksstyret, universitetet i Oslo, studentrepresentant, ikke godtgjøring
 • Småbåtutvalget Oslo kommune, varamedlem, godtgjøring mottas

Fjellanger, Guro (Venstre) varamedlem

Styeeverv:

 • Fokus kvinner, styreleder, ikke godtgjøring
 • Foreningen Vepsen, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltmannsforetak med oppdrag som foredragsholder og ordstyrer.

Folkvord, Erling (Rødt) varamedlem

Styreverv:

 • Solidaritet mot Kurdistan, medlem av arbeidsutvalget, ikke godtgjøring
 • Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane, nestleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Utgitt boken "ROJAVA! Kurderne i kamp for ei framtid uten Assad, Erdogan og Daesh"

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • Det faglitterære fond, kr 160 000 i 2016
 • Fritt Ord, kr 75 000 i 2016

Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Norges Musikkorps Forbund, medlem, godtgjøring mottas
 • Oslo Bispedømmeråd, medlem, godtgjøring mottas
 • Landsforeningen for overvektige, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Driftsstyre Sagene skole, medlem, godtgjøring mottas
 • Kirkemøte, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Handikapforbund, daglig leder
 • Handikapforbundets Barne- og Ungdomsstiftelse, forretningsfører

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • En god latter

Aksjer:

 • Storebrand

Fridstrøm, Aksel (Høyre) varamedlem

Ønsker ikke å registrere interesser. 

Fuglesang, Heidi (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Høyres Sentralstyre, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Unge Høyres Sentralstyre, styremedlem, ikke godtgjøring

Gawecka, Ewa (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Aleris, anestesilege

Grewal, Karmjit (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Bjerke Høyre, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Høyres representantskap, varamedlem

Hagen, Ståle (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Holmlia Sportsklubb, nestleder i styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbanedirektoratet, seniorrådgiver

Hagenau, Helle (Rødt) varamedlem

Styreverv:

 • Nei til EU, internasjonal leder, ikke godtgjøring
 • Nei til EU, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne,medlem, godtgjøring mottas
 • TEAM – The European Alliance of EU-critical Movements, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Tannteknikerforbund, daglig leder

Hallem, Sissel (Rødt) varamedlem 

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

Hansen, Hårek (Fremskrittspartiet) varamedlem 

Opplysninger mangler. 

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti) varamedlem

Styreverv:

 • Kristelig gymnasium, nestleder i styret, ikke godtgjøring
 • Sagavoll folkehøyskole, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Manglerud menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring
 • Menighetsfakultetet, medlem av forstanderskapet, ikke godtgjøring

Haugstad, Aleksandra Witczak (Høyre) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Herzog, Christian Johan (venstre) varamedlem

 1. Styreverv
  • Stiftelsen Chateau Neuf, nestleder, ikke godtgjøring
  • Oslo Venstre, styremedlem, ikke godtgjøring
 2. Oppdrags- eller arbeidsgiver
  • Esito AS, daglig leder
 3. Aksjer
  • Esito AS​

Hessen, Dag (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Styreverv:

 • Agenda akademisk råd, medlem, godtgjøring mottas
 • Naturvernforbundet Oslo vest, styremedlem, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • HessenScience, enkelmannsforetak

Holm, Erling Dokk (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Opplysninger mangler

Jaber, Munir (Arbeiderpartiet) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Joof, Channeh Maram (Arbeiderpartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Jørgensen, Susann Strandberg (Arbeiderpartiet) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Itas amb as, leder utvikling og kvalitet

Koc, Gülsüm (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Stovner Høyre, nestleder, ikke godtgjøring
 • Høyres Studenter Oslo, leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • MSLGROUP, rådgiver

Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti) varamedlem

Styreverv:

 • UMUT, styreleder, ikke godtgjøring
 • Bolteløkka skole driftsstyre, varamedlem, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • UMUT
 • WebCruiter
 • Telenor

Kvalbein, Aud (Kristelig Folkeparti) varamedlem

Styreverv:

 • Oslo bispedømmeråd, folkevalgt, ikke godtgjøring

Larsen, Benjamin Endré (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Virke ideell og frivillighet, fagsjef

Larsen, Bente (Arbeiderpartiet) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Larsen, Ida Viksveen (Arbeiderpartiet) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Lillo-Stenberg, Lars (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Opplysninger mangler

Lima, Celia (Sosialistisk Venstreparti) varamedlem

Styreverv:

 • Vahl skole, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Kaffebrenneriet, deltidsansatt

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet) varamedlem

Ønsker ikke å registrere interesser.

Loe, Erlend (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Forfatter

Lutro, Silje (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvaret, Befalsskole

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Aksjer:

 • Arctic Norwegian Equities E, aksjefond
 • Ardevora Global long Only, aksjefond
 • Artisan Global Opportunities Fund, aksjefond
 • Orbis SICAV-Global EQ-RRFS15, aksjefond

Madsen, Lars (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Madsen Consulting/Oslo Ginfestival, daglig leder

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Madsen Consulting

Aksjer:

 • Madsen Consulting

Minos, Oddbjørg Ingeline (Kristelig Folkeparti) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Mobasheri, Siavash (Rødt) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet 

Myhre, Aslak Sira (Rødt) varamedlem

Opplysninger mangler.

Normann, Morten Grinna (Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Norges Liberale Studentforbund, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Leger uten grenser, verver

Nwosu, Elvis Chiqozie (Arbeiderpartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Nordstrand Arbeiderparti, styreleder, ikke godtgjøring
 • Skatteutvalget i skatt øst, leder av utvalget, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Bekkelaget Arbeiderpartilag, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Atlas-alliansen, kommunikasjonsansvarlig

Nygren, Jørn (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv

 • Stovner Arbeiderparti, leder, ikke godtgjøring
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, studieleder, ikke godtgjøring 
 • Stovner - Vestli Arbeiderpartilag, leder, ikke godtgjøring
 • Oslo friidrettskrets styre, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, førstekonsulent

Olsen, Andreas (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Grønland beboerforening, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Grønland Tøyen Arbeiderpartilag, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, politisk rådgiver 

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Samfunnshus vest SA, varamedlem i styret, ikke godtgjøring
 • Den norske kirke, Mellomkirkelig råds menneskerettsutvalg, medlem av utvalget, ikke godtgjøring
 • Oslo kommune, Ullern bydel, medlem av bydelsutvalget, fast medlem AU, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forskningsrådgiver

Prestegård, Gunnar (Kristelig Folkeparti) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Rados, Milos (Arbeiderpartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Reynolds, Toril Charlotte (Fremskrittspartiet) varamedlem

Opplysninger mangler

Rolfsen, Ulrik (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Curry Film as, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Curry Film as, produsent/regissør

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Manusforfatter, regissør

Aksjer:

 • Curry Film as

Rosseland, Kaia Marie (Høyre) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Røkkum, Naomi Ichihara (Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Oslo Venstre, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Norges Venstrekvinnelag, leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Eiendom, fagsjef

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • NIR Consulting

Sandal, Jon Julius (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak – Heimskringla.no – Kulturformidling norrøne tekster og kvad

Sannum, Hege Astrup (Høyre) varamedlem 

Styreverv:

 • Sannland Prosjekt AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Sannum Prosjekt AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Revealin Colours UB, ansvarlig lærer, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo kommune, lektor Osloskolen

Schjerven, Thea (Høyre) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Sjøtveit, Øystein (Fremskrittspartiet) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Skei, Erik Borge (Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Øystein Skei AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Ahus Barne- og ungdomsklinikk, avdelingssjef

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre) varamedlem

Styreverv:

 • Hmr AS, daglig leder, ikke godtgjøring
 • Tini AS, daglig leder, ikke godtgjøring
 • Hermann Consulting AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • AS Smith-Sivertsen, nestleder i styret, godtgjøring mottas

Oppdrags-eller arbeidsgiver:

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold, førsteamanuensis

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • AS Smith-Sivertsen

Aksjer:

 • Hmr AS
 • Hermann Consulting AS

Solås, Lars Petter

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Stav, Sirin Hellvin (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre) varamedlem

Styreverv:

 • Bjerke Venstre, bydelslagsleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Helse- og omsorgsdepartementet, rådgiver

Sæterli, Lena (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Skansen Borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Coop Norge Handel AS, fast ansatt

Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet) varamedlem 

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • DNB Forsikring, avdelingsleder, vikariat

Tandberg, Øivind A. (Høyre) varamedlem 

Styreverv:

 • Rukkedalskogen AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Natten Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Ringerike Eiendomsutvikling AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Liaset AS, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Distriktsleder HL Buskerud Nord
 • Partner Ringerike Eiendomsutvikling AS

Aksjer:

 • Rukkedalskogen AS
 • Allroller AS

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem 

Styreverv:

 • LNU, varamedlem til styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • MDG sin bystyregruppe i Oslo, politisk rådgiver

Tollefsen, John Peter (Høyre) varamedlem

Opplysninger mangler

Ulleberg, Siri Beate (Fremskrittspartiet) varamedlem

Oppdrag- eller arbeidsgiver:

 • Fremskrittspartiets bystyregruppe, politisk rådgiver

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Product Manager & Business Architect

Aksjer:

 • Gjensidige, eierandel 0,000005

Vederhus, Torkil (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Opplysninger mangler

Vestrheim, Hilde (Venstre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges forskningsråd, seniorrådgiver HR

Vik, Kristin (Høyre) varamedlem

Opplysninger mangler

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • AUF i Oslo, leder, godtgjøring mottas
 • Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), styreleder, godtgjøring mottas

Værnes, Konrad Janusz (Høyre) varamedlem

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Hero tolk, norsk/polsk, polsk-norsk
 • Salita tolk, norsk/polsk, polsk/norsk

Whist, Jon Ole (Høyre) varamedlem

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Jon Ole Whist Foredrag og kurs

Styreverv:

 • Norges Juristforbund, seksjonsstyremedlem, ikke godtgjøring
 • Akademikerne stat, forhandlingsutvalgsmedlem, ikke godtgjøring
 • Akademikerne kommune, forhandlingsutvalgsmedlem, ikke godtgjøring
 • SAN, nestleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Telenor
 • XXL
 • Norwegian Air Shuttle
 • SAS
 • Aqua Bio Technology
 • Akastor
 • Aker Solutions
 • Det norske oljeselskap
 • Dnb
 • EAM Solar
 • Entra
 • Europris
 • Marine Harvest
 • Norsk Hydro
 • Statoil
 • Yara

Witoszek, Nina (Miljøpartiet De Grønne) varamedlem

Opplysninger mangler

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet) varamedlem

Styreverv:

 • Homonettverket i Arbeiderpartiet, leder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, kommunikasjonsrådgiver