Til innhold

Møter med komiteene (deputasjoner)

Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper, og andre parter som har interesser i en sak som behandles i en av bystyrets komiteer, kan be om et møte med komiteen (deputasjon). Møtene er åpne for publikum.

Slik ber du om et møte med en bystyrekomite (deputasjon)

Kalender


Se hele kalenderen