Til innhold
Komiteer og utvalg

Valgstyret


Karina Miller

Leder valgavdelingen

E-post:

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg og valg av bydelsutvalg. De har også ansvar for listeforslag og hvem som har blitt stemt inn (valgoppgjør).

Møter

Oversikt over møter i valgstyret

Møtene i valgstyret er åpne for publikum. Skal styret behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Adresse til valgstyret i Oslo:

Valgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Politiutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finanskomiteen
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Portrettbilde av Anders Røberg-Larsen (AP)

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Telefon: 950 78 760

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Nestleder av Finanskomiteen
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bilde kommer

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Carl I. Hagen (F)

Hagen, Carl I. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Telefon: 930 63 622

Født: 1944

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Erik Lunde (KrF)

Lunde, Erik (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1979

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Didrik Beck (A)

Beck Rodarte, Didrik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Khalid Mahmood (A)

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1959

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Rune Gerhardsen (A)

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 924 05 615

Født: 1946

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Nasir Ahmed (A)

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finanskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Mari Morken (A)

Morken, Mari (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1994

Bosted: Bydel Alna

Bilde kommer

Fredriksen, Bård Folke (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Pia Farstad von Hall (H)

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 454 76 770

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Hermann Kopp (H)

Kopp, Hermann (Høyre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1936

Bosted: Bydel Frogner

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Finanskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Nordstrand

Bilde kommer

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 911 98 678

Født: 1961

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Espen Ophaug (V)

Ophaug, Espen (Venstre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 908 53 082

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bilde kommer

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 996 30 600

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Minos, Oddbjørg Ingeline (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Ullern