Til innhold
Komiteer og utvalg

Samevalgstyret


Karina Miller

Leder valgavdelingen

Telefon: 917 38 406

E-post:

Samevalgstyret

Samevalgstyret har ansvar for å forberede og avholde sametingsvalg i Oslo.

Møter

Oversikt over møter i samevalgstyret

Møtene i samevalgstyret er åpne for publikum. Skal styret behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Politiutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finanskomiteen
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Portrettbilde av Anders Røberg-Larsen (AP)

Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Telefon: 950 78 760

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Nestleder av Finanskomiteen
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bilde kommer

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Carl I. Hagen (F)

Hagen, Carl I. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Medlem av Valgstyret

Telefon: 930 63 622

Født: 1944

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Erik Lunde (KrF)

Lunde, Erik (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1979

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Didrik Beck (A)

Beck Rodarte, Didrik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Khalid Mahmood (A)

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1959

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Rune Gerhardsen (A)

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 924 05 615

Født: 1946

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Nasir Ahmed (A)

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finanskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Mari Morken (A)

Morken, Mari (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1994

Bosted: Bydel Alna

Bilde kommer

Fredriksen, Bård Folke (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Pia Farstad von Hall (H)

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 454 76 770

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Hermann Kopp (H)

Kopp, Hermann (Høyre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1936

Bosted: Bydel Frogner

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Finanskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Nordstrand

Bilde kommer

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 911 98 678

Født: 1961

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Espen Ophaug (V)

Ophaug, Espen (Venstre)

Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 908 53 082

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bilde kommer

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 996 30 600

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Minos, Oddbjørg Ingeline (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Ullern