Til innhold

Oslo kommunes klagenemnd


Iselin Lunde

utvalgssekretær, juridisk rådgiver

E-post:

Lene Cathrine Skråning

førstekonsulent

E-post:

Oslo kommunes klagenemnd

Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak fattet i Oslo kommune, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i loven. En liste over enkeltvedtak som behandles i klagenemnda finnes nedenfor under "Rapporter og dokumenter".

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden, og består av tre faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist. Når nemnda behandler saker om personaljuridiske forhold og saker om vederlag til tidligere barnehjemsbarn, møter ytterligere to medlemmer.

De fleste saker som behandles i Oslo kommunes klagenemnd er unntatt offentlighet på grunn av at de inneholder personsensitive opplysninger. Disse saksdokumentene publiseres ikke på internett, og klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene.

Offentlige sakslister publiseres én uke før klagenemndas møter og offentlige protokoller fra møtene vil publiseres dagen etter møtet. Sakslister og protokoller fra tidligere møter finnes under lenken nedenfor.

Regelverk og rapporter

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bayegan-Harlem, Dag (Arbeiderpartiet)

Leder av Oslo kommunes klagenemnd

Tetzschner, Berit Sletvold (Høyre)

Nestleder av Oslo kommunes klagenemnd

Sand, Pål Martin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Aslaksen, Aslak (Tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Høyre)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Utvik, Ingerid Marie (tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd