Til innhold
Aktiviteter i komiteen

Møte i byutviklingskomiteen 7. oktober 2015

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Om møtet

Sakskart

Sak 169 15/01732 Protokoll fra byutviklingskomiteens møte 2. september 2015.

Sak 170 15/01864 Protokoll fra byutviklingskomiteens ekstra møte 25. september 2015 - Åpen høring om Småhusplanen.

Sak 171 15/01665 Spørsmål fra komiteen og orientering fra byrådet - Byutviklingskomiteens møte 7. oktober 2015.

Sak 172 15/00036 Orientering om rivesaker 2015 - Byutviklingskomiteens møte 7. oktober 2015.

Sak 173 15/01036 Eugenies gate 5 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bygård - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel St. Hanshaugen - Byrådssak 100 av 12.05.2015.

Sak 174 15/01594 Samvirkeveien 5 og 7 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av to takarker - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand - Byrådssak 173 av 13.08.2015.

Sak 175 15/01722 Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven - Lilleakerveien 2 F - Bydel Ullern - Byrådssak 185 av 03.09.2015.

Sak 176 15/01723 Raschs vei 23 - Midlertidig forbud mot tiltak med formål å omregulere til bevaring - Bydel Nordstrand - Byrådssak 186 av 03.09.2015.

Sak 177 15/01743 Christian Benneches vei 4 E - Byggesak - Klage over avslag på søknad om fasadeendring og tilbygg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 190 av 10.09.2015.

Sak 178 15/01744 Nordraaks gate 8, byggesak - Klage over avslag på søknad om tilbygg, ombygging og fasadeendringer - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 191 av 10.09.2015.

Sak 179 15/01745 Lofthusveien 5 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bod - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordre Aker - Byrådssak 192 av 10.09.2015.

Sak 180 15/01746 Åslandhellinga 84 - Byggesak - Klage på avslag på søknad om utvidelse av veranda - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand - Byrådssak 193 av 10.09.2015.

Sak 181 15/01794 Oscars gate 47 - 49 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg med heis og trapperom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 204 av 17.09.2015.

Sak 182 15/01795 Bekkevollveien 27 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av to uthus - Dispensasjon fra arealplan - Bydel Stovner - Byrådssak 205 av 17.09.2015.

Sak 183 15/01796 Løchenveien 6 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av gangbro langs sjøen - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 206 av 17.09.2015.

Sak 184 15/01813 Kvernstien 2 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bod - Dispensasjon fra reguleringsplan- Bydel Vestre Aker - Byrådssak 209 av 24.09.2015.

Sak 185 15/01814 Høydalsveien 10 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om utvidelse av terrasse - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand - Byrådssak 210 av 24.09.2015.

Sak 186 15/01825 Måltrostveien 24 b - byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av garasje - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 211 av 24.09.2015.

Sak 187 15/01829 Nedre Prinsdalsvei 97 C - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg - Dispensasjonfra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand - Byrådssak 213 av 24.09.2015.

Sak 188 15/01830 Ekebergveien 261 A - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand - Byrådssak 213 av 24.09.2015.

Sak 189 15/01055 Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Breivoll - Bydel Alna - Byrådssak 107 av 19.05.2015.

Sak 190 15/01056 Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) på Økern og Løren - Bydel Grünerløkka og Bydel Bjerke - Byrådssak 108 av 19.05.2015.

Sak 191 15/01129 Nordahl Rolfsens plass - Uranienborg - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Undervisning - Idrettsanlegg - Grøntstruktur - Park og hensynssone - Bevaring kulturmiljø - Bydel Frogner - Byrådssak 125 av 28.05.2015.

Sak 192 15/01740 Hagegata 25 på Tøyen - Detaljregulering - Hensynssone bevaring av kulturmiljø, boliger, forsamlingslokale med videre - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 188 av 10.09.2015.

Sak 193 15/01749 Vettakollen høydebasseng - Fjelltunnel mellom Vettakollen stasjon og Planetveien - Vannforsyningsnett vannforsyningsanlegg og andre sikringssoner - Detaljregulering - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 194 av 10.09.2015.

Sak 194 15/01791 Cecilie Thoresens vei 12, Lambertseter - Detaljregulering kombinert bebyggelse og anlegg- bolig/forretning, samferdselsanlegg og infrastruktur - Bydel Nordstrand - Byrådssak 201 av 17.09.2015.

Sak 195 15/01792 Lunden 23 - 25, Vollebekk - Detaljregulering - Boligbebyggelse, gangveg, turvei/friområde - Bydel Bjerke - Byrådssak 202 av 17.09.2015.

Sak 196 15/01793 Grimelundsveien 2 C, D, E, 4 og 6 - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse m.m. - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 203 av 17.09.2015.

Sak 197 15/01811 Ulsholtveien 31 - Detaljergulering - Bolig - annen offentlig og privat tjenesteyting - grendehus - Bydel Alna - Byrådssak 208 av 24.09.2015.

Sak 198 15/00622-6 Hoffsveien 25 - Overføring av hytte som gave til Ullern Frivillighetssentral.
 

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"