Til innhold
Aktiviteter i komiteen

Møte i byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 (konstituering ny komite)

Tid og sted

Dato

Onsdag 28. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Om møtet

Sakskart

Sak 199 15/01935 Konstituering av byutviklingskomiteen 2015-2019

Sak 200 15/01691 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan - Byutviklingskomiteen

Sak 201 15/01876 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Byutviklingskomiteens møte 28. oktober 2015

Sak 202 15/01036 Eugenies gate 5 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bygård - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel St. Hanshaugen - Byrådssak 100 av 12.05.2015

Sak 203 15/01594 Samvirkeveien 5 og 7 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av to takarker - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand - Byrådssak 173 av 13.08.2015

Sak 204 14/01128 Møteplan for byutviklingskomiteen 2015 - Endring av møtedato november 2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"