Til innhold
Aktiviteter i komiteen

Møte i byutviklingskomiteen 25. november 2015

Tid og sted

Dato

Onsdag 25. november 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Om møtet

Sakskart

Sak 206 15/02093-1 Protokoll fra byutviklingskomiteens møte 28. oktober 2015.

Sak 207 15/02217-1 Protokoll fra byutviklingskomiteens ekstra møte 11. november 2015.

Sak 208 15/02066-1 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Byutviklingskomiteens møte 25. november 2015

Sak 209 15/00036-21 Orientering om rivesaker 2015 - Byutviklingskomiteens møte 25. november 2015.

Sak 210 15/01691-4 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan - Byutviklingskomiteen .

Sak 211 15/01036-2 Eugenies gate 5 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bygård - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel St. Hanshaugen - Byrådssak 100 av 12.05.2015.

Sak 212 15/01594-2 Samvirkeveien 5 og 7 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av to takarker - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand - Byrådssak 173 av 13.08.2015. 

Sak 213 15/01744-2 Nordraaks gate 8, byggesak - Klage over avslag på søknad om tilbygg, ombygging og fasadeendringer - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 191 av 10.09.2015.

Sak 214 15/01794-2 Oscars gate 47 - 49 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg med heis og trapperom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 204 av 17.09.2015.

Sak 215 15/01825-2 Måltrostveien 24 b - byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av garasje - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 211 av 24.09.2015.

Sak 216 11/00748-18 Sognsveien miljøgate - Detaljregulering - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Fjerning av krav om trær - Bydel Nordre Aker - Byrådssak 215 av 06.10.2015.

Sak 217 14/00426-10 Etterstadgata 2 - Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 234 av 15.10.2015

Sak 218 14/00426-11 Etterstadgata 4 - Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 235 av 15.10.2015.

Sak 219 15/01960-2 Søndre gate 1 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av paviljong og uteservering - Dispensasjon fra regulerings- og kommunedelplan - Bydel Grünerløkka - Byrådssak 236 av 15.10.2015.

Sak 220 15/01898-2 Klosterenga park - Detaljregulering - Park, barnehage, bolig, kultur/bevertning, gang-/sykkelvei, parkering, kommunaltekniske anlegg, bevaring m.m. - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 216 av 06.10.2015.

Sak 221 15/01884-3 Grenseveien 97 - Helsfyr - Detaljregulering - Bolig, forretning, bevertning, kontor, industri - Bydel gamle Oslo - Byrådssak 217 av 06.10.2015.

Sak 222 15/01911-2 Biskop Gunnerus gate 3, Nygata 3, Storgata 12 og del av Skippergata - Detaljregulering - Forretning, hotell, bevertning, konferansesenter og gågate - Bevaring- Sentrum - Byrådssak 222 av 06.10.2015.
Sak 223 15/01742-4 Vitaminveien 4 - Detaljregulering med konsekvensutredning - Bolig/forretning/kontor, veg, fortau og park - Bydel Sagene - 92 Byrådssak 229 av 15.10.2015.

Sak 224 15/01971-2 Stasjonsveien 55 - Detaljregulering - Bolig - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 231 av 15.10.2015. 

Sak 225 15/01962-2 Silurveien 8 - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse m.m. - Bydel Ullern - Byrådssak 233 av 15.10.2015.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"