Til innhold
Aktiviteter i komiteen

Møte i byutviklingskomiteen 2. desember 2015

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Om møtet

Sakskart

Sak 226 15/02248-1 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Byutviklingskomiteens møte 2. desember 2015

Sak 227 15/00036-22 Orientering om rivesaker 2015 - Byutviklingskomiteens møte 2. desember 2015

Sak 228 15/01899-2 Sinsenveien 38 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om bruksendring - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Grünerløkka - Byrådssak 218 av 06.10.2015

Sak 229 15/01900-2 Ravnkroken 22 B - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av terrasse - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand - Byrådssak 219 av 06.10.2015

Sak 230 15/01901-2 Sommerrogata 13 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om ventilasjonsrom på tak - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 220 av 06.10.2015

Sak 231 15/01954-2 Fiskekroken 31 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av enebolig - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand - Byrådssak 237 av 15.10.2015

Sak 232 13/01998-12 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Byrådssak 195 av 10.09.2015

Sak 233 15/01791-2 Cecilie Thoresens vei 12, Lambertseter - Detaljregulering kombinert bebyggelse og anlegg- bolig/forretning, samferdselsanlegg og infrastruktur - Bydel Nordstrand - Byrådssak 201 av 17.09.2015

Sak 234 15/01915-2 Vækerøveien 195 b, Tore Hals Mejdells vei 1, 2, og 4 - Detaljregulering - Bolig, forretning, institusjon (bibliotek, kultur) annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter, helse, frisør), kontor, bevertning - Byrådssak 226 av 06.10.2015

Sak 235 15/01916-2 Minister Ditleffs vei 23 A - C, Kringsjå - Detaljregulering - Bolig - Bydel Nordre Aker - Byrådssak 227 av 06.10.2015

Sak 236 15/01949-2 Malerhaugveien 25 - Ensjø - Detaljregulering boliger - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 243 av 15.10.2015

Sak 237 15/01986-2 Grønland 18 - Detaljregulering - Bolig, forretning, kultur, kontor, bevertning og bevaring - Bydel Gamle Oslo - Byrådssak 246 av 15.10.2015

Sak 238 15/02258-2 Forslag til nytt gebyrregulativ etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjonsloven - Byrådssak 260 av 19.11.2015

Sak 239 15/01450-6 Privat forslag fra Harald Nissen (MDG) av 28.07.2015 - Oslo kommunes virkemidler for å stoppe utviklingen av "fiendtlig arkitektur"

Sak 240 15/01794-2 Oscars gate 47 - 49 - Byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg med heis og trapperom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner - Byrådssak 204 av 17.09.2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"