Til innhold
Bystyrets utvalg

Politiutvalget


Inger Kvannes

sekretær

Telefon: 452 74 717

E-post:

Politiutvalget

Politiutvalget er et samarbeidsutvalg mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune. Utvalget består av tre medlemmer som oppnevnes fra Oslo politidistrikt og en representant fra hvert parti som er representert i bystyret. For perioden 2015 til 2019 deltar åtte bystyremedlemmer, fortrinnsvis gruppelederne for hvert parti.

 

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 918 64 649

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Medlem av Politiutvalget

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Nordstrand