Karanteneutvalget


Lina Rosenvinge

sekretær

Telefon: 95 11 90 93

E-post:

Håkon Riisberg Paulsen

sekretær

Telefon: 93 24 93 36

E-post:

Karanteneutvalget

Karanteneutvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

Meldingsskjema for politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune (DOC 0,09 MB)

Møteinnkallinger og referater for karanteneutvalget

Medlemmer

Lassen, Vivi

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Eckbo, Vera Holst

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: Pensjonist. Tidligere advokat i Norges eksportråd, internasjonal koordinator i Konkurransetilsynet, komitesekretær for finanskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Lae, Erling

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: Pensjonist. Tidligere fylkesmann i Vestfold, byrådsleder i Oslo kommune, byråd for eldre og bydelene i byrådet Huitfeldt.