Karanteneutvalget


Lina Rosenvinge

sekretær

Telefon: 95 11 90 93

E-post:

Håkon Riisberg Paulsen

sekretær

Telefon: 93 24 93 36

E-post:

Karanteneutvalget

Karanteneutvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

Møteinnkallinger og referater for karanteneutvalget

For politikere 

Medlemmer

Lassen, Vivi

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Eckbo, Vera Holst

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: Pensjonist. Tidligere advokat i Norges eksportråd, internasjonal koordinator i Konkurransetilsynet, komitesekretær for finanskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Lae, Erling

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: Pensjonist. Tidligere fylkesmann i Vestfold, byrådsleder i Oslo kommune, byråd for eldre og bydelene i byrådet Huitfeldt.