Karanteneutvalget

Karanteneutvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

Møteinnkallinger og referater for karanteneutvalget

For politikere

Medlemmer

Lassen, Vivi

Medlem av Karanteneutvalget
Yrke
seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Eckbo, Vera Holst

Medlem av Karanteneutvalget
Yrke
Pensjonist. Tidligere advokat i Norges eksportråd, internasjonal koordinator i Konkurransetilsynet, komitesekretær for finanskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Lae, Erling

Medlem av Karanteneutvalget
Yrke
Pensjonist. Tidligere fylkesmann i Vestfold, byrådsleder i Oslo kommune, byråd for eldre og bydelene i byrådet Huitfeldt.
sekretær
Lina Rosenvinge
Telefon
sekretær
Håkon Riisberg Paulsen
Telefon