Til innhold
Bystyrets utvalg

Karanteneutvalget


Lina Rosenvinge

sekretær

Telefon: 951 19 093

E-post:

Håkon Riisberg Paulsen

sekretær

Telefon: 932 49 336

E-post:

Karanteneutvalget

Karanteneutvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

Meldingsskjema for politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune (DOC 0,09 MB)

Møteinnkallinger og referater for karanteneutvalget

Medlemmer

Bendiksby, Hans

Leder av Karanteneutvalget

Yrke: pensjonist, høyesterettsadvokat

Lassen, Vivi

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Stokstad, Sigrid

Medlem av Karanteneutvalget

Yrke: Forsker NIBR, OsloMet