Til innhold

Byrådsledederen

Kontaktinfo

Postadresse
Rådhuset, 0037 OSLO

Om Byrådsledederen

Stian Berger Røsland har vært byrådsleder i Oslo siden 2009.

Byrådslederen er sjef for byrådet og utnevner medlemmene av byrådet. Han bestemmer hvordan byrådsavdelingene og den sentrale kommuneadministrasjon skal være organisert. Byrådslederen koordinerer byrådets arbeid, har ansvaret for sektorovergripende politikk og stabskoordinerende funksjoner.

 

Kontaktinformasjon

Stian Berger Røsland

byrådsleder

Telefon: 23 46 19 30

E-post: byradsleder@oslo.kommune.no